X
Izbornik
X

Zatvorena savjetovanja

Odluka o komunalnom doprinosu – Savjetovanje
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 23.siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke. Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom doprinosu mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: danijela.ognjenovic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, dr.Franje Tuđmana 2, 22300 Knin. Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom [...]
Odluka o komunalnoj naknadi – Savjetovanje
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije   do 23. siječnja 2019. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke. Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o komunalnoj naknadi mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: josko.nedoklan@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin. Nacrt prijedloga Odluke o [...]
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina. Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: anka.matic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne [...]
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Gradu Kninu
“Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Gradu Kninu te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 19. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke. Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade u Gradu Kninu mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: danijela.ognjenovic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, [...]
Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama te stoga pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 21. srpnja 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke. Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama  mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: danijela.ognjenovic-losic@knin.hr  ili [...]
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Knina
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Knina. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 26. lipnja 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Knina. Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim [...]
STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA (III) PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KNINA
Gradonačelnik Grada Knina dana 30. travnja 2018. godine donio je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina. Grad Knin je prethodno proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u kojemu je utvrđeno da izmjene i dopune prostornog plana mogu imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš kao i na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. U skladu s prethodno navedenim, za Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina potrebno je provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš u okviru kojega će se provesti i [...]
Izvješće o javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina
Grad Knin je proveo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina koje je trajalo od 31. siječnja – 2. ožujka 2018. godine. U razdoblju savjetovanja nije zaprimljen nijedan prijedlog/mišljenje te je gradonačelnik Grada Knina utvrdio Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina i uputio ga Gradskom vijeću na usvajanje. Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog [...]
Izvješće o javnom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
Grad Knin je proveo javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada koje je trajalo od 31. siječnja – 2. ožujka 2018. godine. U razdoblju savjetovanja nije zaprimljen nijedan prijedlog/mišljenje te je gradonačelnik Grada Knina utvrdio Prijedlog Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada i uputio ga Gradskom vijeću na usvajanje. Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada nalazi se u [...]
Javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2018. – 2022. godine
Grad Knin je sukladno odredbama članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) proveo javni uvid u Nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2018. – 2022. godine koji je trajao od 22. siječnja – 21. veljače 2018. godine. Svi prijedlozi i primjedbe koji su dostavljeni u roku i na propisani način su obrađeni o čemu je sastavljeno izvješće o provedenom javnom uvidu koje se nalazi u privitku, nakon čega je izrađen Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2018. – 2022. godine. Sukladno odredbama članka 21. stavka 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, na Prijedlog [...]
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. ožujka 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina. Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na [...]
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Knina. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. ožujka 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na [...]
Osnivanje Savjeta mladih Grada Knina
Završni izvještaj – Lokalni program za mlade Obrazac izvješća o savjetovanju_17_01_2018   Savjet Mladih – zapisnik sa konstituirajuće sjednice Rang lista članova Savjeta mladih Poziv članovima odbora Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Knina Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Knina Odluka o objavljivanju Javnog poziva Javni poziv Savjet mladih  
Prijava komunalnog nereda

Arhiva