X
Izbornik
X

Veleučilište “Marko Marulić”

VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ

Adresa: Petra Krešimira IV, br. 30, 22300 Knin
Dekan: v.d. Lovorka Blažević
Tel: 022  664 450
Fax: 022 661 374
E-mail: info@veleknin.hr

www.veleknin.hr

VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ<br>

Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu osnovano je Uredbom o osnivanju Vlade Republike Hrvatske (Narodne Novine br. 73/05) u lipnju 2005. godine u prvom redu s namjerom ustrojavanja i izvođenja stručnih studija.

Stručni studiji odvijaju se u tri stručna područja kroz slijedeće odjele:

  • Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom - stručni studij Trgovinsko poslovanje s poduzetništvom
  • Poljoprivreda krša - stručni studiji: Poljoprivreda krša-Stočarstvo krša i Poljoprivreda krša-Biljna proizvodnja
  • Prehrambena tehnologija - stručni studij Prehrambena tehnologija
  • Inovacijsko središte - za istraživačke i inovativne projekte, studentima služi za eksperimentalni rad

Trajanje stručnih studija:

Stručni studiji traju tri godine i njihovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova. Studiji su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom, što znači da omogućuju mobilnost studenta u Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninu na druga visoka učilišta u zemljama potpisnicama Bolonjske deklaracije i obrnuto.

Mogućnost nastavka studija:
Završetkom stručnih studija student može nastaviti studij na specijalističkim stručnim studijima prema utvrđenim načinima prijenosa ECTS bodova.

Arhiva