X
Izbornik
X

Prostorni plan – izmjene, dopune…

Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13, 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne novine« br. 64/08), Grad Knin je započeo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina. Odluka o započinjanju postupka ocjene nalazi se u privitku obavijesti. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene
Obavijest o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina
U skladu s člankom 88. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina obavještava javnost o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina. Odluka o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina nalazi se u privitku obavijesti. Odluka o izmjenama i dopunama PPU GRADA KNINA 2016.
Prijava komunalnog nereda

Arhiva