X
Izbornik
X

Prostorni planovi

R.B.

PROSTORNI PLANOVI IZRAĐENI U PERIODU OD 1999-2015. godine

OBJAVA ODLUKE O DONOŠENJU

1.

Generalni urbanistički plan grada Knina

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 11/99

2.

DPU “Novo naselje” - Golubić

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 03/03

3.

Prostorni plan uređenja grada Knina

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 05/03

4.

Izmjene i dopune GUP-a Grada Knina

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 05/05

5.

Izmjene i dopune DPU “Novo naselje” - Golubić

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 05/06

6.

DPU “Novi centar” – Knin

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 09/07

7.

DPU sjeverne gospodarske zone (I3) – istočni dio

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 09/07

8.

DPU gradsko groblje u Kninu

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 11/08

9.

DPU prostora istočno od gospodarske zone “Lužine”

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 11/08

10.

Izmjena i dopuna DPU “Novi centar” - Knin

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 03/09

11.

UPU “Više sv. Jakova”

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/09

12.

UPU “Kod doma u Vrpolju”

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 13/09

13.

UPU neizgrađenog dijela gospodarske zone Lužine – I1 – istočno od Preparandije

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 01/10

14.

UPU “Drpina glavica”

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 01/10

15.

DPU gospodarske zone (K2) i zone mješovite namjene (M2) Marića bare

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 09/10

16.

Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Knina

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 10/11

17.

Izmjene i dopune prostornog plana uređenja grada Knina

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 05/12

18.

Odluka o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja Drpina glavica mješovita namjena

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 03/13

19.

Odluka o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja gradskog groblja

Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 11/13

20.

Ciljane izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Knina

Službeno glasilo Grada Knina 03/15

21.

Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Knina

Službeno glasilo Grada Knina 03/15

Arhiva