X
Izbornik
X

Poslovne zone

Poslovna zona "Preparandija"

Poslovna zona trenutno zauzima površinu od 7,23 ha, s mogućnošću proširenja. Velika je prednost zone što se nalazi na državnoj cesti D1 i što je moguće izvršiti prenamjenu prostora za bilo koju vrstu djelatnosti: proizvodnu, uslužnu ili skladišnu.

Na prostoru koji obuhvaća zona prije Domovinskog rata su poslovala četiri poduzeća, a sada postojeće hale, objekte i zemljište čine osnovu poduzetničke zone Preparandija. U 2006. godini riješeni su svi imovinsko-pravni odnosi, te se ista nalazi u vlasništvu Grada Knina.

Grad Knin kao vlasnik prostora u cilju poticanja razvoja poduzetništva i povećanja zaposlenosti nudi budućim investitorima niz pogodnosti i olakšica:

- poticanje mjere RH na području posebne državne skrbi (II skupina) kod plaćanja poreza na dohodak, poreza na dobit, carinske povlastice i dr.
- prodaja po posebno povoljnoj cijeni 5,00 kn/m2 za zemljište i 7,00 kn/m2 za postojeće građevinske objekte
- potpuno oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa
- oslobađanje od obaveza plaćanja komunalne naknade, i to:
- I godina 100%
- II goina 75%
- III godina 50%
- IV godina 20%

- pomoć grada pri ishođenju potrebnih dozvola

Ulaganja Grada Knina u poslovnu zonu Preparandija

- ograđivanje i čuvanje prostora
- priključak vode, električne energije i odvodnje do svake parcele
- asfaltiranje prilaznih putova do svake parcele
- javna rasvjeta u krugu zone

 

 

Arhiva