X
Izbornik
X

Pitanja i odgovori

PITANJA I ODGOVORI
Imam nekoliko pitanja vezanih uz javnu rasvjetu. Možete li vi meni dati kontakt broj koncesionara da se čujem s njima?
Održavanje javne rasvjete u nadležnosti je Grada Knina te se za sva pitanja možete obratiti nama, a mi ćemo dati odgovore na njih. Održavanje javne rasvjete na području Grada Knina povjereno je poduzeću PECTUS d.o.o. iz Perkovića.
Može li se pročistiti kanal u Vrpolju, koji se nalazi blizu Doma?
Što se tiče upita glede čišćenja kanala u Vrpolju kod mjesnog doma, iako smo to već više puta molili, opet nam niste dali dovoljno informacija da bismo bili sigurni o kojemu se kanalu točno radi. Možemo samo pretpostaviti da se radi o kanalu uz Ulicu Ante Anića neposredno prije križanja s Marićevom ulicom oko kojega postoji imovinsko-pravni spor s jednim stanovnikom ulice zbog čega se kanal ne može očistiti.
 Zašto na autobusnom kolodvoru nema javne rasvjete?
Na autobusnom kolodvoru ne postoje stupovi na koje bi se mogla postaviti rasvjetna tijela, a kako se na ovoj lokaciji nisu izvodili nikakvi građevinski zahvati nije bilo mogućnosti da se u okviru istih osiguraju tehnički preduvjeti za izgradnju javne rasvjete.
Hoće li se obnavljati zgrada u Masleničkoj 3, Zoranićeva 1 i Trg OLuje 18-20?

Grad Knin je u zadnjih nekoliko godina izradio projektnu dokumentaciju za obnovu više stambenih zgrada u Kninu te smo Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje uputili zahtjev za obnovu tih zgrada i proslijedili im primjerak dokumentacije, ali od njih još nismo dobili odgovor iako smo slali i požurnice. S obzirom da u prošloj godini nije bilo obnove zgrada, malo je vjerojatno da će ih biti i u ovoj godini.

Hoće li se tijekom 2015. godine asfaltirati Hatzeova ulica?

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2015. godinu kojega je donijelo Gradsko vijeće nije predviđeno asfaltiranje Hatzeove ulice.
Grad Knin svake godine zaprima na 20-tke zahtjeva za asfaltiranje ulica čije je rješavanje nemoguće predvidjeti u jednoj godini, pogotovo imajući na umu da i one ulice koje su Programom gradnje za određenu godinu planiranje za uređenje ponekad nije moguće asfaltirati u toj godinu pa se prebacuju u sljedeću godinu.   

Dio ulice Ante Anića je nasut, ali je zbog vode sada još gora situacija nego što je bila.

Temeljem zahtjeva stanovnika Ulice Ante Anića, Grad Knin je koncesionaru za održavanje cesta dao nalog za sanaciju tog dijela ulice te je izvršeno nasipanje ulice jer je zbog velikih rupa koje su postojale ulica bila gotovo neprohodna pa se ne možemo složiti da se situacija pogoršala. Za pretpostaviti je da se zbog konfiguracije terena i ogradnih zidova poslije kiša javlja problem s otjecanjem vode, ali kako smo već objašnjavali zbog velikog broja zahtjeva za asfaltiranje ulica i ograničenih financijskih sredstava nema mogućnosti za uređenje ove ulice, odnosno asfaltiranje i izgradnju oborinske odvodnje. 

Na loše ceste i putove primjedbe su nam izrekli i građani iz zaseoka Šimići u Golubiću i u Novom naselju, isto tako u Golubiću.

Do zaseoka Šimići u Golubiću vodi cesta za Novo Naselje od koje se nakon 300-tinjak metara odvaja makadamski put koji vodi do samog zaseoka, a iz vašeg upita nije jasno na koji se dio (asfaltirani ili makadamski) stanovnici žale. Isto vrijedi i za Novo Naselje jer ne znamo misli li se na prije spomenutu pristupnu cestu do Novog Naselja ili pak na ceste u samom naselju za koje je Grad Knin već nekoliko puta slao dopise HT-u čiji izvođač nakon polaganja instalacija nije kvalitetno sanirao prokope zbog čega su se na cestama i nogostupu pojavila ulegnuća i rupe.

Stoga predlažemo da se slušatelji koji su postavili ove upite osobno jave u Gradsku upravu Grada Knina u Upravni odjel nadležan za prostorno uređenje kako bi utvrdili o čemu se točno radi, a isto tako provjerili jesu li stanovnici tih naselja i ulica zavedeni u bazi obveznika komunalne naknade i plaćaju li istu jer je to osnovni prihod iz kojega se financira održavanje cesta.

Možete li nam odgovoriti kada će biti dovršen Studentski dom. Naime, nakon upita dekanu Veleučilišta, on mi je rekao da Grad Knin ima najviše podataka o tome kao nositelj projekta.

U lipnju ove godine MRRFEU je raskinulo ugovor s izvođačem radova zbog nepoštivanja roka završetka radova, kašnjenja s radovima i problema oko likvidnosti u kojima se izvođač našao.

Nakon toga pristupilo se izradi razlikovnog troškovnika kako bi se obuhvatili svi radovi koji su ostali nezavršeni i nadzorni inženjer je isto dostavio u MRRFEU u listopadu.

Tijekom prosinca bi MRRFEU trebalo donijeti odluku o raspisivanju novog natječaja i odabiru novog izvođača radova.

Po završetku postupka javne nabave očekuje se nastavak radova, a to bi u idealnim uvjetima moglo biti na proljeće 2015. godine (u slučaju da ne bude žalbi).

Za sve detaljnije informacije možete se obratititi MRRFEU.

Može li se zgrada stare bolnice (zatvora) preurediti i privesti nekoj svrsi?

Grad Knin je više puta objavljivao natječaj za prodaju objekta stare bolnice, ali nažalost nije bilo zainteresiranih investitora koji bi bili spremni uložiti značajna sredstva u obnovu ovog objekta i njegovo dovođenje u funkciju. U planu je raspisivanje novog natječaja do kraja ove godine.

U Golubiću ima sve više pasa lutalica, ali i u Kninu je sve veći broj pasa koji se skupljaju u čoporima. Može li se te pse zbrinuti?

Zbrinjavanje pasa lutalica je veliki problem koji se ne može riješiti dok se građani koji  dojučerašnje kućne ljubimce ostavljaju na ulici ne budu ponašali civilizirano i humano jer bez obzira koliko se pasa uhvati, uvijek se pojave novi i to u još većem broju.

S obzirom da zbrinjavanje svakog psa zahtijeva značajna sredstva, u ovakvoj situaciji  gospodarske krize i iznimno ograničenih proračunskih prihoda, razumljivo je da za Grad Knin ovo predstavlja veliko opterećenje, ali se sukladno mogućnostima nastoji voditi računa o ovom problemu.

Hoće li se uskoro asfaltirati dio između Tomislavove 66 i 76? To je zapravo dio puta blizu Tomislavove ulice, prije Crvenih zgrada.

U okviru radova na rekonstrukciji Tomislavove ulice izvršit će se asfaltiranje kolnika glavne  ulice, a asfaltiranje odvojaka i priključaka na Tomislavovu ulicu nije obuhvaćeno projektom niti za to ima mogućnosti s obzirom da su se pojavili nepredviđeni radovi koji već premašuju sredstva koja su osigurana za ovaj projekt.

Hoće li se popravljati put u zaseoku Radinovići, u Golubiću? Molbu nam je uputio Branko Radinović.

Izvršit ćemo obilazak terena kako bi utvrdili o čemu se točno radi i ovisno o tome nastojati ćemo prilikom sljedećih radova u ovom dijelu grada organizirati popravak predmetne ceste.

U Golubiću, zaseok Radinovići, popravljen je put, ali je kiša ponovno uništila ono što je napravljeno. Žitelji tog dijela Golubića pitaju bi li se tu moglo naći neko trajnije rješenje, jer nakon svake kiše voda odnese  dijelove puta.

Grad Knin obuhvaća jako široko područje na kojemu se nalazi veliki broj naselja: Kninsko polje, Kovačić, Vrpolje, Potkonje, Ljubač, Žagrović, Oćestovo, Radljevac, Plavno, Golubić, Strmica, Polača, a u svim tim naseljima postoji puno puteva i cesta koje je potrebno svake godine popravljati i održavati što zahtijeva značajna financijska sredstva čiji je priliv u gradski proračun iznimno ograničen pa nažalost nema mogućnosti za asfaltiranje tih puteva što bi bilo trajno rješenje problema.

Komunalna naknada je osnovni prihod iz kojega se financira obavljanje komunalnih djelatnosti pa tako i održavanje cesta, a nju stanovnici naselja na perifernim dijelovima grada ne plaćaju pa su sredstva koja se u gradski proračun uplate po osnovi komunalne naknade nedovoljna za uređenje brojnih cesta i puteva na području grada.

 

Zrinski prolaz i dalje izgleda zapušteno i prljavo, iako se nalazi u samom središtu grada. Već smo nekoliko  puta upozoravali na to, a i Gradska uprava dobro zna o čemu se radi.

Već nekoliko puta je organizirano čišćenje Zrinskog prolaza, ali zbog neodgovornosti i ne civiliziranosti nekih građana koji u prolazu bacaju smeće i vrše nuždu, problem se ponavlja.

Komunalni redari Grada Knina će izvršiti obilazak terena te će se u skladu s mogućnostima nastojati izvršiti čišćenje ovog prolaza.

Može li se u Boškovićevoj ulici napraviti barem jedan pješački prijelaz?

Grad Knin je naručio izradu Elaborata uređenja prometa u gradu Kninu kojim će se između ostalog definirati i pješački prijelazi u gradskim ulicama pa tako i Boškovićevoj ulici.
Izrada elaborata je pri kraju nakon čega je potrebno ishoditi suglasnost nadležnih tijela (MUP, Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste) te ćemo nakon toga u skladu s raspoloživim sredstvima nastojati izvršiti obilježavanje pješačkih prijelaza u gradskim ulicama.

Hoće li se do kraja asfaltirati Ulica Ante Anića?

Asfaltiranje odvojka Ulice Ante Anića u Vrpolju planirano je Programom gradnje 2015., a njegovo izvršenje ovisi o prilivu sredstava u gradski proračun. Prema tome, ako se u ovoj godini ostvari dovoljno prihoda za realizaciju spomenutog programa, onda će biti moguće asfaltiranje odvojka Anićeve ulice.

Kada će biti u potpunosti završeni radovi u Tomislavovoj ulici?

Krajem kolovoza završeni su radovi na uređenju prvog dijela Tomislavove ulice od križanja s Ulicom 4. gardijske brigade do križanja sa Solinskom ulicom u sklopu kojih je izvedeno uređenje kolnika, nogostupa i zelenih pojasa. Trenutno su u tijeku radovi na zamjeni azbestcementne vodovodne cijevi na lijevoj strani trase i izvedbi kućnih priključaka koje je potrebno izvesti prije uređenja ceste i nogostupa kako bi se izbjeglo naknadno prekopavanje tek uređene ulice.

S obzirom da je koridor za polaganje nove vodovodne cijevi male širine i da se u
njemu nalazi veliki broj drugih instalacija, radovi se odvijaju otežano. Osim prethodno navedenog, izvode se radovi na sanaciji pokosa kod vojarne i pripremi nogostupa na desnoj strani za asfaltiranje. Kako izvođač još nije dobio odobrenje za produljenje roka, ne znamo koji će biti novi rok za završetak radova, ali s obzirom na poteškoće na terenu, okvirno bi to

moglo biti kroz sljedeći mjesec, što će u velikoj mjeri ovisiti o vremenskim prilikama (kiše, niske temperature) koje mogu usporiti radove ili onemogućiti njihovo izvođenje (u slučaju niskih temperatura nije moguća ugradnja asfalta).

Jedan dio ceste u Kolundžijama oštećen je nakon proteklih kiša. Slušateljica kaže da bi trebalo popraviti put i po mogućnosti asfaltirati.

Nakon zadnjeg nevremena i obilnih i dugotrajnih kiša pojavila su se oštećenja na većini makadamskih cesta kojih je na području grada jako puno pa je razumljivo da se sve te  ceste ne mogu sanirati u kratkom roku. Ponovo moramo naglasiti da je osnovni prihod za održavanje nerazvrstanih cesta (i javne rasvjete) komunalna naknada koju stanovnici naselja izvan užeg dijela grada ne plaćaju pa su ova sredstva jako ograničena, a samim tim i naše mogućnosti.
U skladu s prethodno navedenim, sanaciju ceste za zaseok Kolundžije ćemo imati na  umu zajedno sa svim drugim problematičnim cestama na području grada i u skladu s mogućnostima nastojati organizirati njeno popravljanje.

Ponovno molba da se sanira Ulica Dionisija Novakovića.

Kako smo već pojašnjavali, priliv sredstava u gradski proračun je znatno smanjen kako zbog sveprisutne gospodarske krize, tako i zbog novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a Grad Knin svake godine zaprima na 10-tke zahtjeva za asfaltiranje što uvelike premašuje naše mogućnosti pa ih nažalost nije moguće riješiti.

Osim toga, Novakovića ulica je asfaltirana do zadnje kuće u ulici tako da svi stanovnici mogu bez problema doći do svojih domova, a u gradu postoji puno drugih ulica koje nisu asfaltirane i čiji stanovnici nemaju tu mogućnost. Komunalni redari Grada Knina će izvršiti obilazak terena te će se u skladu s mogućnostima nastojati izvršiti čišćenje ovog prolaza.

Može li se sanirati Sigetski prolaz i riješiti problem parkiranja na tom prostoru?

Sigetski prolaz predstavlja vrlo usku ulicu kojom se sa nogostupa u Tomislavovoj ulici izlazi u Matijaševu ulicu te je kroz taj uski prostor moguć samo prolaz pješaka i nikako nije moguće parkiranje vozila pa pretpostavljamo da se radi o parkiranju vozila uz prozor jedne obiteljske
kuće u Matijaševoj ulici, a na tom su mjestu još prije postavljene polukugle kako se vozila ne bi mogla parkirati iznad prozora.

Što se tiče sanacije prolaza, zbog sveprisutne gospodarske krize i izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, priliv sredstava u gradski proračun je znatno smanjen te nema mogućnosti za značajnije zahvate, ali ćemo nastojati organizirati čišćenje ovog prolaza.

Može li se u Getaldićevoj ulici postaviti prometne znakove i pješačke prijelaze?   Navodno je to županijska cesta, ali je ipak dio grada. 

Grad Knin je izradio konačni prijedlog Elaborata regulacije prometa na području grada Knina kojim je predviđeno i obilježavanje pješačkih prijelaza u Getaldićevoj ulici te će se nakon ishođenja svih potrebnih suglasnosti (MUP, Hrvatske ceste, Županijska uprava za ceste) u suradnji s Županijskom upravom za ceste pod čijom je ingerencijom Getaldićeva ulica organizirati obilježavanje pješačkih prijelaza.

Arhiva