X
Izbornik
X

Otvorena savjetovanja

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. ožujka 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Knina. Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na [...]
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Knina. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. ožujka 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada. Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada mogu se dostaviti putem priloženog [...]
Javni uvid prijedloga Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2018. – 2022. godine
Poziv na javni uvid i nacrt Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje 2018. – 2022. godine nalazi se u nastavku objave. Poziv na javni uvid NACRT PGO KNIN_2018-2022_rev 4
Prijava komunalnog nereda

Arhiva