X
Izbornik
X

Otvorena savjetovanja

Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Knina
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Knina. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 26. lipnja 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Knina. Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o agrotehničkim [...]
STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ IZMJENA I DOPUNA (III) PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA KNINA
Gradonačelnik Grada Knina dana 30. travnja 2018. godine donio je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina. Grad Knin je prethodno proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš u kojemu je utvrđeno da izmjene i dopune prostornog plana mogu imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš kao i na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. U skladu s prethodno navedenim, za Izmjene i dopune (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina potrebno je provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš u okviru kojega će se provesti i [...]
Prijava komunalnog nereda

Arhiva