O Gradskom vijeću

Home / O Gradskom vijeću

POPIS VIJEĆNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KNINA (2017. – 2022.)

Izabrani – verificirani vijećnici na 1. konstituirajućoj sjednici od 19. lipnja 2017.

 1. Mirko Antunović, SDP-HNS – potpredsjednik
 2. Josip Bebek, HDZ
 3. Marjan Blažević, LISTA GRUPE BIRAČA
 4. Marija Ćurić, MOST

 

 1. Maja Deronja, HDZ
 2. Veselin Đujić, SDSS
 3. Nikolina Grizelj, HDZ
 4. Davor Ilić, HDZ
 5. Marina Krvavica, LISTA GRUPE BIRAČA
 6. Luka Lubina, HDZ
 7. Robert Marić, HDZ
 8. Dragan Miličević, LISTA GRUPE BIRAČA
 9. Vedrana Požar, LISTA GRUPE BIRAČA – predsjednica
 10. Josipa Rimac, HDZ
 11. Marko Sinobad, LISTA GRUPE BIRAČA
 12. Marko Šešo, HDZ
 13. Marinko Tokmakčija, HDZ – potpredsjednik
 14. Marko Vujasinović, LISTA GRUPE BIRAČA

 

Zamjene vijećnika

umjesto Josipe Rimac zamjenik Nenad Tisaj

umjesto Luke Lubine zamjenik Goran Mrnjavac

 

Vijećnici Gradskog vijeća nakon zamjene vijećnika (trenutno)

 

 1. Mirko Antunović, SDP-HNS – potpredsjednik
 2. Josip Bebek, HDZ
 3. Marjan Blažević, LISTA GRUPE BIRAČA
 4. Marija Ćurić, MOST

 

 1. Maja Deronja, HDZ
 2. Veselin Đujić, SDSS
 3. Nikolina Grizelj, HDZ
 4. Davor Ilić, HDZ
 5. Marina Krvavica, HDS
 6. Robert Marić, HDZ
 7. Dragan Miličević, LISTA GRUPE BIRAČA
 8. Goran Mrnjavac, HDZ
 9. Vedrana Požar, LISTA GRUPE BIRAČA – predsjednica
 10. Marko Sinobad, LISTA GRUPE BIRAČA
 11. Marko Šešo, HDZ
 12. Nenad Tisaj, HDZ
 13. Marinko Tokmakčija, HDZ – potpredsjednik
 14. Marko Vujasinović, LISTA GRUPE BIRAČA

 

Zapisnici sa sjednica Gradskog vijeća Grada Knina po godinama

Službeno glasilo Grada Knina