X
Izbornik
X

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – za prijam u službu vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za EU fondove

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – za prijam u službu vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za EU fondove

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
KLASA: 112-03/19-01/1
URBROJ: 2182/10-04-19-12
Knin, 12. veljače 2019. godine

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

  1. Dana 18. veljače 2019. godine, s početkom u 11,00 sati u gradskoj upravi Grada Knina, ulica dr. Franje Tuđmana br.2, temeljem objavljenog javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 8/19, održat će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova radnog mjesta viši stručni suradnik za EU fondove u Upravni odjel za financije, gospodarstvo i EU fondove Grada Knina.
  2. Povjerenstvo je utvrdilo da formalne uvjete iz javnog natječaja ispunjavaju i da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1.Marija Puljić Uroš,

2.Spomenka Martić,

3.Sanja Galiot.

 

  1. Kandidati iz točke 2. ovog Poziva trebaju se javiti u gradsku upravu Grada Knina.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, započeti u 11,00 sati i trajati će 75 minuta.

  1. Na pisano testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata  možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, ukoliko se navedenog dana ne odazove do 11,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Ostale informacije vezane uz prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u obavijestima i uputama koje su prethodno objavljene na službenoj internetskoj stranici Grada Knina (www.knin.hr).

  1. Intervju će se provesti samo ako kandidat ostvari najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu.

 

  1. Ovaj Poziv objavljuje se na službenoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Knina.

  

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Kristina Perić, struč.spec.oec.

 

Podijeli:
Prijava komunalnog nereda

Arhiva