X
Izbornik
X

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – za prijam u službu višeg savjetnika za poslove predstavničkog i izvršnog tijela, službeničke poslove i poslove protokola

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – za prijam u službu višeg savjetnika za poslove predstavničkog i izvršnog tijela, službeničke poslove i poslove protokola

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
KLASA: 112-02/19-01/1
URBROJ: 2182/10-03-19-6
Knin, 12. veljače 2019. godine

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), objavljuje

P O Z I V
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

  1. Dana 18. veljače 2019. godine, s početkom u 11,00 sati u gradskoj upravi Grada Knina, ulica dr. Franje Tuđmana br.2, temeljem objavljenog javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 8/19, održat će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu višeg savjetnika za poslove predstavničkog i izvršnog tijela, službeničke poslove i poslove protokola u Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti Grada Knina.

 

  1. Povjerenstvo je utvrdilo da formalne uvjete iz javnog natječaja ispunjava i da prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti može pristupiti kandidat Cecilija Tolo.

 

  1. Kandidat iz točke 2. ovog Poziva treba se javiti u gradsku upravu Grada Knina.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti će, nakon provjere identiteta kandidata i uvodnih napomena, započeti u 11,00 sati i trajati će 75 minuta.

 

  1. Na pisano testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koji kandidata  možebitno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat, ukoliko se navedenog dana ne odazove do 11,00 sati, bez obzira na razloge, povukao prijavu na natječaj. Ostale informacije vezane uz prethodnu provjeru znanja i sposobnosti navedene su u obavijestima i uputama koje su prethodno objavljene na službenoj internetskoj stranici Grada Knina (www.knin.hr).

 

  1. Intervju će se provesti samo ako kandidat ostvari najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti na pisanom testiranju i provjeri praktičnog rada na računalu.

 

  1. Ovaj Poziv objavljuje se na službenoj internetskoj stranici i na oglasnoj ploči Grada Knina.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Kristina Perić, struč.spec.oec.

Podijeli:
Prijava komunalnog nereda

Arhiva