X
Izbornik
X

Stranica 2

Poziv na javni uvid u prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Knin
Poziv na javni uvid u prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Knin  Na temelju članka 29. stavak 5. i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18), Grad Knin daje na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Knina. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Knina dostupan je na web stranici Grada Knina www.knin.hr i u prostorijama Grada Knina, u periodu od 13. prosinca 2018. godine do 08. siječnja 2019. godine. Pisani prigovori na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike [...]
Dopuna dnevnog reda za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina (14. prosinca 2018.)
GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/17 URBROJ: 2182/10-01-18-2 Knin, 12. prosinca 2018. godine VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KNINA Na temelju članka 97. Poslovnika Gradskog vijeća grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 5/18), predlažem   DOPUNU DNEVNOG REDA sjednice Gradskog vijeća Grada Knina, koja će se održati u petak, 14. prosinca 2018. godine s početkom u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Knina. Iza točke 23. dnevnog reda, dodaje se nova točka24., koja glasi: PrijedlogOdluke o izmjeni Odluke o osnivanju društva Upravitelj-Knin d.o.o., za upravljanje zgradama i tržnicama na malo Knin [...]
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE SUFINANCIRA UREĐENJE I OPREMANJE VRTIĆA U KNINU
U četvrtak, 6. prosinca 2018. godine potpisan je Ugovor o sufinanciranju između Grada Knina i Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekta Uređenja i opremanja dječjeg vrtića u Kninu. Ministarstvo sufinancira ovaj projekt u iznosu od 350.000,00 kn kroz Program za financiranje poboljšanja socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture. Korisnici ovog Programa su jedinice lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenostii s udjelom više od 5 % u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2011. Projekt Uređenja i opremanja dječjeg vrtića sufinancira i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku prema [...]
Dnevni red 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (14. prosinca 2018.)
GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/17 URBROJ: 2182/10-01-18-1 Knin, 6. prosinca 2018. godine VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA  KNINA Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 14. prosinca 2018. godine (petak) s  početkom  u 11,00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu Za sjednicu predlažem sljedeći: D N E V N I     R E D    Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića CVRČAK Knin (Izvjestiteljica: Mara Barić, ravnateljica Vrtića) Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića CVRČAK Knin (Izvjestiteljica: Mara Barić, ravnateljica Vrtića) Prijedlog Izmjena Programa socijalnih davanja na području Grada [...]
Održano predstavljanje projekta ”Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma”
Danas je u 12 sati u gradskoj vijećnici Grada Knina predstavljen projekt ”Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma” kojeg je nazočnim predstavnicima medija, udruga, gradskih institucija predstavila voditeljica projekta i zamjenica gradonačelnika Kristina Perić. Podsjetimo da je potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije započela je provedba jednog od brojnih projekata iz Intervencijskog plana grada Knina. Projekt “Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma” provodit će se 18 mjeseci – od 24. rujna 2018. godine do [...]
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina
Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj:7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj: 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na 16. sjednici održanoj 30.11.2018. godine, donosi  O D L U K U o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina Članak 1. Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina, s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica [...]
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2019. godinu
Na temelju članka 18. stavka 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj: 79/06 i 110/15) i članka 33. stavka 1. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 7/09, 3/13, 11/13–pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina na 16. sjednici održanoj 30. 11. 2018. godine, donosi   P R O G R A M javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja  Stanice Šibenik za 2019. godinu   Članak 1. Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Šibenik [...]
Raspisan javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora
GRADONAČELNIK KLASA: ­­­372-01/18-01/26 URBROJ: 2182/10-02-18-4 Knin, 30. studenog 2018. godine Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18), Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA:­ 372-01/18-01/26, URBROJ: 2182/10-02-18-3 od 30. studenog 2018. godine i članka 45. stavka 6. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 [...]
Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina
U skladu s člankom 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina.   Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina započinje 4. veljače 2019. godine i trajat će do 15. veljače 2019. godine, a za vrijeme trajanja javne rasprave javni uvid u prijedlog plana može se izvršiti u prizemlju zgrade gradske uprave, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin i na službenoj internet stranici Grada Knina www.knin.hr. [...]
Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2018. godini
GRADONAČELNIK KLASA: 610-01/18-01/19 URBROJ: 2182/10-02-18-8 Knin, 27. studenog 2018. godine Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 11/17 i 6/18), točke XVII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva), KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-16-1, od 11. veljače 2016. godine, Zapisnika Povjerenstva za odabir programa/projekata i dodjelu sredstava iz proračuna Grada Knina udrugama civilnog društva o vrednovanju programa/projekata udruga civilnog društva i raspodjele sredstava proračuna za javne potreba udruga civilnog društva u 2018. godini, klasa: 610-01/18-01/19, urbroj: 2182/10-03-18-6, [...]
Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (30. studenog 2018.)
GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/16 URBROJ: 2182/10-01-18-1 Knin, 30. studenog 2018. godine VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KNINA   Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 30. studenog 2018. godine (petak) s  početkom  u 15,30 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu. Za sjednicu predlažem sljedeći:   DNEVNI RED   Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina (Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Knina (Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica) Prijedlog Odluke o vrijednosti boda [...]
Obavijest o zabrani i ograničenju kretanja na vojnom poligonu „Crvena zemlja“ – Knin za mjesec prosinac 2018. godine
Pripadnici Gardijske mehanizirane brigade će na vojnom poligonu „Crvena zemlja“ – Knin u području koje je omeđeno vrhovima: Orljaj tt 494 – Borova glava tt 1082 – Visibaba tt 1125 – Badanj tt 1281 – Jarebičnjak tt 1190 – Vršina tt 1004 i Lanjevac tt 624, tijekom mjeseca prosinca 2018. godine, provoditi određene aktivnosti bojevih gađanja topničkim, protuoklopnim i naoružanjem kalibra do 12.7 mm te uvježbavanja. 1. Zabrana kretanja provoditi će se isključivo kod bojevih gađanja minobacačima dana: –  od 06. prosinca 2018. u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, 2. Ograničenje kretanja (koje podrazumijeva zaustavljanje i propuštanje prolaznika od [...]
Grad Knin dodjelio nagrade za iznimne sportske rezultate za 2018. godinu
Predstavnici Grada Knina na čelu s gradonačelnikom dr.sc. Markom Jelićem su danas u 12 sati u gradskoj vijećnici primili kninske sportaše i sportašice, te njihove trenere i uručili im priznanja i novčane nagrade za iznimne sportske rezultate za 2018. godinu. Ukupno 14 sportaša i sportašica su dobili nagrade i priznanja, te dva trenera koji su “tijekom 2018. godine svojim radom i zalaganjem ostvarili iznimne rezultate i koji su zaslužni za promicanje kninskog sporta diljem Hrvatske i svijeta”. Svečanoj dodjeli nagrada prisustvovalo je i izaslanstvo Općine Kakanj iz BiH predvođeno predsjednikom Općinskog vijeća Slavenom Katičićem. Povod za posjetu je partnerski nastup [...]
JAVNI POZIV za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja manifestacije „ADVENT U KNINU 2018.“
Na temelju članka 45. Statuta Grada Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj, 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Knina, dana 19. studenog  2018. godine, objavljuje   JAVNI POZIV za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja manifestacije „ADVENT U KNINU 2018.“ Uvjete i sadržaj javnog poziva možete pronaći u priloženom dokumentu: Javni poziv – Advent 2018
Posjet pučke pravobraniteljice Gradu Kninu
Dana 16. studenog 2018. godine pučka pravobraniteljica Lora Vidović sa suradnicima posjetila je Grad Knin te ju je tom prigodom primio u nastupni posjet gradonačelnik Grada Knina dr.sc. Marko Jelić sa svojim suradnicima. Tema razgovora je bila razina zaštite socijalnih i ekonomskih prava kao i dostupnost komunalnih usluga građanima. Tom prigodom Grad Knin je osigurao prostor u kojemu su savjetnici pučke pravobraniteljici mogli prikupljati pritužbe građana. Inače tijekom cijele 2018. godine pučka pravobranitelja posjećuje županije kako bi pobliže upoznala izazove i probleme građana u njihovom svakodnevnom životu.
Prijava komunalnog nereda

Arhiva