X
Izbornik
X

Novosti

Održano predstavljanje projekta ”Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma”
Danas je u 12 sati u gradskoj vijećnici Grada Knina predstavljen projekt ”Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma” kojeg je nazočnim predstavnicima medija, udruga, gradskih institucija predstavila voditeljica projekta i zamjenica gradonačelnika Kristina Perić. Podsjetimo da je potpisivanjem ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije započela je provedba jednog od brojnih projekata iz Intervencijskog plana grada Knina. Projekt “Kulturna i prirodna baština – resurs za razvoj turizma” provodit će se 18 mjeseci – od 24. rujna 2018. godine do [...]
Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina
Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj:7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj: 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na 16. sjednici održanoj 30.11.2018. godine, donosi  O D L U K U o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina Članak 1. Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina, s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica [...]
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2019. godinu
Na temelju članka 18. stavka 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj: 79/06 i 110/15) i članka 33. stavka 1. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 7/09, 3/13, 11/13–pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina na 16. sjednici održanoj 30. 11. 2018. godine, donosi   P R O G R A M javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja  Stanice Šibenik za 2019. godinu   Članak 1. Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Šibenik [...]
Raspisan javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora
GRADONAČELNIK KLASA: ­­­372-01/18-01/26 URBROJ: 2182/10-02-18-4 Knin, 30. studenog 2018. godine Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18), Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA:­ 372-01/18-01/26, URBROJ: 2182/10-02-18-3 od 30. studenog 2018. godine i članka 45. stavka 6. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 [...]
Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina
U skladu s člankom 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina.   Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina započinje 4. veljače 2019. godine i trajat će do 15. veljače 2019. godine, a za vrijeme trajanja javne rasprave javni uvid u prijedlog plana može se izvršiti u prizemlju zgrade gradske uprave, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin i na službenoj internet stranici Grada Knina www.knin.hr. [...]
Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2018. godini
GRADONAČELNIK KLASA: 610-01/18-01/19 URBROJ: 2182/10-02-18-8 Knin, 27. studenog 2018. godine Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 11/17 i 6/18), točke XVII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva), KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-16-1, od 11. veljače 2016. godine, Zapisnika Povjerenstva za odabir programa/projekata i dodjelu sredstava iz proračuna Grada Knina udrugama civilnog društva o vrednovanju programa/projekata udruga civilnog društva i raspodjele sredstava proračuna za javne potreba udruga civilnog društva u 2018. godini, klasa: 610-01/18-01/19, urbroj: 2182/10-03-18-6, [...]
Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (30. studenog 2018.)
GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/16 URBROJ: 2182/10-01-18-1 Knin, 30. studenog 2018. godine VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KNINA   Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 30. studenog 2018. godine (petak) s  početkom  u 15,30 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu. Za sjednicu predlažem sljedeći:   DNEVNI RED   Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina (Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Knina (Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica) Prijedlog Odluke o vrijednosti boda [...]
Obavijest o zabrani i ograničenju kretanja na vojnom poligonu „Crvena zemlja“ – Knin za mjesec prosinac 2018. godine
Pripadnici Gardijske mehanizirane brigade će na vojnom poligonu „Crvena zemlja“ – Knin u području koje je omeđeno vrhovima: Orljaj tt 494 – Borova glava tt 1082 – Visibaba tt 1125 – Badanj tt 1281 – Jarebičnjak tt 1190 – Vršina tt 1004 i Lanjevac tt 624, tijekom mjeseca prosinca 2018. godine, provoditi određene aktivnosti bojevih gađanja topničkim, protuoklopnim i naoružanjem kalibra do 12.7 mm te uvježbavanja. 1. Zabrana kretanja provoditi će se isključivo kod bojevih gađanja minobacačima dana: –  od 06. prosinca 2018. u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, 2. Ograničenje kretanja (koje podrazumijeva zaustavljanje i propuštanje prolaznika od [...]
Grad Knin dodjelio nagrade za iznimne sportske rezultate za 2018. godinu
Predstavnici Grada Knina na čelu s gradonačelnikom dr.sc. Markom Jelićem su danas u 12 sati u gradskoj vijećnici primili kninske sportaše i sportašice, te njihove trenere i uručili im priznanja i novčane nagrade za iznimne sportske rezultate za 2018. godinu. Ukupno 14 sportaša i sportašica su dobili nagrade i priznanja, te dva trenera koji su “tijekom 2018. godine svojim radom i zalaganjem ostvarili iznimne rezultate i koji su zaslužni za promicanje kninskog sporta diljem Hrvatske i svijeta”. Svečanoj dodjeli nagrada prisustvovalo je i izaslanstvo Općine Kakanj iz BiH predvođeno predsjednikom Općinskog vijeća Slavenom Katičićem. Povod za posjetu je partnerski nastup [...]
JAVNI POZIV za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja manifestacije „ADVENT U KNINU 2018.“
Na temelju članka 45. Statuta Grada Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj, 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Knina, dana 19. studenog  2018. godine, objavljuje   JAVNI POZIV za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja manifestacije „ADVENT U KNINU 2018.“ Uvjete i sadržaj javnog poziva možete pronaći u priloženom dokumentu: Javni poziv – Advent 2018
Posjet pučke pravobraniteljice Gradu Kninu
Dana 16. studenog 2018. godine pučka pravobraniteljica Lora Vidović sa suradnicima posjetila je Grad Knin te ju je tom prigodom primio u nastupni posjet gradonačelnik Grada Knina dr.sc. Marko Jelić sa svojim suradnicima. Tema razgovora je bila razina zaštite socijalnih i ekonomskih prava kao i dostupnost komunalnih usluga građanima. Tom prigodom Grad Knin je osigurao prostor u kojemu su savjetnici pučke pravobraniteljici mogli prikupljati pritužbe građana. Inače tijekom cijele 2018. godine pučka pravobranitelja posjećuje županije kako bi pobliže upoznala izazove i probleme građana u njihovom svakodnevnom životu.
V. izmjene i dopune plana nabave Grada Knina za 2018. godinu
U prilogu dostavljamo pete izmjene i dopune plana nabave Grada Knina za 2018. godinu. V. Izmjene i dopune plana nabave Grada Knina za 2018. godinu (.pdf)  
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina. Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: anka.matic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne [...]
Poziv na uvodno predavanje za Program za gospodarenje šumama šumoposjednika  „Kninske šume“
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, u suradnji s izvođačem radova Lipov Gaj d.o.o. organizira uvodno predavanje za Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu: „Kninske šume“ . Gospodarska jedinica obuhvaća katastarske općine: Biskupija, Cetina, Civljane, Kijevo, Knin, Kninsko polje, Orlić, Polača, Riđane, Ramljane, Turić, Uzdolje, Vrbnik i  Zvjerinjac Pozivaju se svi šumoposjednici, predstavnici javnih institucija i ostali građani da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama  sudjeluju u izradi Programa. Predavanje će se održati 07.11.2018. u općinskoj vijećnici općine Biskupija na adresi: Trg Ivana Meštrovića  2,Orlić.   Predavači: Ivan Mahnić dipl.ing.šumarstva (Lipov Gaj d.o.o.) Ksenija Franulović dipl.ing.šumarstva (HPŠSS)
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora
Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18), Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora KLASA:­ 372-01/18-01/23, URBROJ: 2182/10-02-18-3 od 2. studenog 2018. godine i članka 45. stavka 6. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj [...]
Prijava komunalnog nereda

Arhiva