X
Izbornik
X

Novosti

Besplatni verificirani program osposobljavanja za Proizvođača/icu pršuta
U sklopu projekta „Učimo danas za bolje sutra“ traži se 7 (sedam) osoba koje će završiti besplatni verificirani program osposobljavanja za PROIZVOĐAČA/ICU PRUŠUTA na Pučkom otvorenom učilištu Knin. Program se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, a s nastavom bi se započelo u studenom 2018. godine. U program osposobljavanja za poslove  proizvođača/ice pršuta može se upisati osoba koja ima: prethodno završenu najmanje osmogodišnju školu najmanje 15 godina starosti zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad na proizvodnji pršuta (liječničko uvjerenje) – pokriveni su troškovi liječničkog pregleda pripadnost najmanje jednoj od marginaliziranih skupina U marginalizirane skupine spadaju: Dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do [...]
Početna konferencija projekta „Učimo danas za bolje sutra“
U Kninu 11. listopada 2018. godine u dvorani studentskog doma Ekološka udruga „Krka“ Knin održala je početnu konferenciju u sklopu projekta „Učimo danas za bolje sutra. Projekt „Učimo danas za bolje sutra“ Ekološka udruga „Krka“ Knin provodi u partnerstvu s Gradom Kninom. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ u iznosu od 818.166,00 kuna (100%). Svrha Početne konferencije bila je široj javnosti predstaviti ciljeve i aktivnosti projekta putem kojeg će nositelj projekta u suradnji s partnerom omogućiti jačanje stručnih znanja i razvoj mekih vještina marginaliziranih skupina na području grada Knina te utjecati na njihovo lakše zaposlenje i veću [...]
OBAVIJEST o prijmu u službu temeljem javnog natječaja  objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 78/18
U postupku prijma u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina temeljem javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“, broj 78/18, na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Knina, na radno mjesto višeg stručnog suradnika za komunalno gospodarstvo, na neodređeno vrijeme, primljen je Joško Nedoklan.   Za radno mjesto vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova višeg referenta za održavanje komunalne infrastrukture temeljem navedenog natječaja zaprimljena je samo jedna prijava koja nije bila pravodobno podnesena.
Potpisan Ugovor za izvođenje radova na izgradnji atletske staze
Dana 09.10.2018. potisan je ugovor između grada Knina i tvrtke Edel sport d.o.o. iz Zagreba za izvođenje radova izgradnje atletske staze. Ugovor su potpisali gradonačelnik grada Knina dr.sc. Marko Jelić i direktor Edel sporta d.o.o. Igor Gavranović.  Vrijednost ugovora je 1.729.993,91 kn s PDV-om. Projekt izgradnje atletske staze provodi se sukladno Sporazumu o sufinanciranju projekta između Grada Knina i Središnjeg državnog ureda za šport temeljem kojeg je Središnji državni ured za šport doznačio sredstva u iznosu 1.500.000,00 kn. Rok za izvođenje radova je prema ugovoru 100 dana, a iznimno se može produžiti u slučaju bitno promjenjenih okolnosti ili više sile [...]
Regionalna radionica o financijskim instrumentima Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020. u Kninu
Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za ruralni razvoj, u suradnji s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), organizira radionice s ciljem predstavljanja financijskih instrumenata Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.: Mikro i mali zajmovi za ruralni razvoj, Pojedinačno jamstvo za ruralni razvoj i Investicijski krediti za ruralni razvoj. Zadovoljstvo nam je pozvati vas na regionalne radionice za Financijske instrumente Programa ruralnog razvoja koje će se održati prema slijedećem rasporedu. Budući da je broj mjesta ograničen, ljubazno vas molimo da se prijavite putem slijedeće poveznice.   Agenda [...]
POZIV na Početnu konferenciju u sklopu projekta „Učimo danas za bolje sutra“
Ekološka udruga „Krka“ Knin održat će početnu konferenciju u sklopu projekta „Učimo danas za bolje sutra“, dana 11. listopada 2018. godine s početkom u 12:00 sati u Kninu, u dvorani studentskog doma (Knin, Ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 22). Projekt „Učimo danas za bolje sutra“ Ekološka udruga „Krka“ Knin provodi u partnerstvu s Gradom Kninom. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“. Svrha Početne konferencije je široj javnosti predstaviti ciljeve i aktivnosti projekta putem kojeg će nositelj projekta u suradnji s partnerom omogućiti jačanje stručnih znanja i razvoj mekih vještina marginaliziranih skupina [...]
JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba  udruga civilnog društva Grada Knina za 2018. godinu (III. krug)
Na temelju točke VII. i VIII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima  Proračuna Grada Knina (KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-02-16-1 od 11. veljače 2016. godine) i članka 6. stavka 1. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15), službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti,  raspisuje   JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2018. godinu  I. U Proračunu Grada Knina za 2018. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku [...]
Obavijet: Zabrana kretanja “Crvena zemlja” za listopad 2018.
Poštovani, obavještavamo Vas da će pripadnici Gardijske mehanizirane brigade na vojnom poligonu „Crvena zemlja“ – Knin u području koje je omeđeno vrhovima: Orljaj tt 494 – Borova glava tt 1082 – Visibaba tt 1125 – Badanj tt 1281 – Jarebičnjak tt 1190 – Vršina tt 1004 i Lanjevac tt 624, tijekom mjeseca listopada 2018. godine, provoditi određene aktivnosti bojevih gađanja topničkim, protuoklopnim i naoružanjem kalibra do 12.7 mm te uvježbavanja. Molimo Vas da putem medija, a u cilju zaštite i sigurnosti građanstva obavijestite stanovništvo grada Knina i okolnih sela. Zabrana kretanja provoditi će se isključivo kod bojevih gađanja minobacačima dana: [...]
PRIOPĆENJE ZA JAVNOST PROJEKT IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA KNIN
Zbog bolje informiranosti građana u svezi izgradnje reciklažnog dvorišta Knin želimo pojasniti određene pojmove i navesti uvjete gradnje za reciklažna dvorišta. Po definiciji reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju u kontroliranim uvjetima manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva. Prema članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) svaka jedinica lokalne samouprave koja ima više od 1500 stanovnika obvezna je vršiti odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da, osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta, odnosno mobilne jedinice na svom području. [...]
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA
GRADONAČELNIK KLASA: ­­­372-01/18-01/19 URBROJ: 2182/10-02-18-4 Knin, 19. rujna 2018. godine Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18), Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA:­ 372-01/18-01/19, URBROJ: 2182/10-02-18-3 od 19. rujna 2018. godine i članka 45. stavka 6. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 [...]
Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti
Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18), objavljuje POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI   Dana rujna 2018. godine, s početkom u 12.00 sati u gradskoj upravi Grada Knina, ulica dr. Franje Tuđmana br.2, temeljem objavljenog javnog natječaja u „Narodnim novinama“, broj 78/18, održat će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, na radno mjesto viši stručni [...]
Dnevni red 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (24. rujna 2018.)
 GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/10 URBROJ: 2182/10-01-18-1 Knin, 14. rujna 2018. godine VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA  KNINA   Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam  14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 24.rujna 2018. godine (ponedjeljak) s  početkom  u 15,30 sati  u Gradskoj vijećnici u Kninu   Za sjednicu predlažem sljedeći:   D N E V N I     R E D    Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica (Izvjestiteljica: Sanda Petrović Brnić, službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti) Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa javnih [...]
OBAVIJEST vlasnicima/skrbnicima pasa
Zakonom o zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 102/17), između ostalih, utvrđena je obveza izvršenja kontrole obveznog mikročipiranja pasa. Jedinice lokalne  samouprave trebaju provjeriti jesu li svi psi na njihovu području označeni mikročipom. Ovom obavijesti želim Vam ukazati na važnost i nužnost provođenja obveznog mikročipiranja pasa. Iako je obaveza označavanja pasa mikročipom na snazi još od 2004. godine, mnogi neodgovorni građani to još nisu učinili te se procjenjuje da do danas 30% pasa nije mikročipirano. Neodgovorni skrbnici koji ne izvršavaju svoje zakonske obveze stvaraju time problem čitavoj zajednici i tome se mora stati na kraj kako bi se zaštitili ljudi i životinje [...]
“Zelena čistka” u Kninu
„Zelena čistka“ je zajednička jednodnevna akcija čišćenja i najveći ekološki volonterski projekt u Hrvatskoj. „Zelena čistka 2018.“ održala se dana 14. rujna s početkom u 08:00h, a usmjerena je na čišćenje divljeg odlagališta uz korito potoka u zaseoku Borovići u Golubiću. Cilj akcije osim uklanjanja otpada bio je podizanje svijesti građana o problemu neodgovornog odnosa prema otpadu te važnosti osobne brige za okoliš. U akciji su sudjelovali zaposlenici i volonteri Grada Knina, Čistoće i zelenila d.o.o. Knin i drugih javnih gradskih ustanova Sav prikupljeni otpad  propisno je zbrinut na deponiju, a sve u suradnji sa tvrtkom „Čistoća i zelenilo“ Knin [...]
Odluka o osnivanju Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina
Gradonačelnik Grada Knina dana 12. rujna 2018. godine donio je Odluku o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina. Zadatak Povjerenstva je ocjenjivanje cjelovitosti i stručne utemeljenosti strateške studije utjecaja na okoliš. Odluka o osnivanju Povjerenstva nalazi se u privitku. Odluka o imenovanju Povjerenstva za stratešku procjenu
Prijava komunalnog nereda

Arhiva