Kategorija: Javna nabava

Home / Javna nabava
Postupak javne nabave za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta u Kninu
Objava

Postupak javne nabave za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta u Kninu

Naručitelj Grad Knin, Tuđmanova 2, 22300 Knin, OIB: 00981494061, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta u Kninu. Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN broj: 120/16), prije pokretanja postupka javne nabave Naručitelj je obvezan opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta, kriterije za...