X
Izbornik
X

Javni pozivi – Poljoprivreda

Pregled dodjeljenih potpora u poljoprivredi po Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2017. godinu
PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA PERIOD 2017. – 2019. GODINE
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Knin u trogodišnjem razdoblju 2017.-2019. godine dodijeliti potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Knina. Korisnici sredstava potpore jesu: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik), te obrti, zadruge i trgovačka društva registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti  s sjedištem u gradu Kninu, obavljaju poljoprivrednu proizvodnju za koju traže potporu na području Grada Knina te aktivnost za koju se odobrava potpora obavljaju na vlastitom gospodarstvu, gospodarstvu koje je u najmu ili nekom drugom – dokazivom obliku [...]
Izvješće o odobrenim potporama male vrijednosti- de minimis u području poljoprivrede i malog gospodarstva
Na temelju članka 10. st. 8. Zakona o pravu na pristup informacijama („N.N.“25/13 i 85/15) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 07/09, 3/13 i 11/13 pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina broj 4/14), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina, objavljuje Izvješće o odobrenim potporama male vrijednosti- de minimis u području poljoprivrede i malog gospodarstva sukladno Javnom pozivu za 2016. godinu. Izvješće Potpore male vrijednosti za 2016. godinu – poljoprivreda  i gospodarstvo
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA U 2016. GODINI
PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj Grada Knina u 2016. godini. Bespovratna sredstva dodjeljuju se za:         – Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi – Potpore u pčelarstvu – Potpore kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje – Potpore za povećanje stočnog fonda   SUFINANCIRANJE TROŠKOVA  EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA U POLJOPRIVREDI Potpora se daje za sufinanciranje troškova edukacije i stručnog usavršavanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a sve u cilju podizanja razine stručnog obrazovanja poljoprivrednika. Grad Knin sufinancira troškove edukacije i stručnog usavršavanja poljoprivrednih proizvođača u visini do [...]
Prijava komunalnog nereda

Arhiva