X
Izbornik
X

Javni pozivi – Poljoprivreda

POZIV POLJOPRIVREDNICIMA GRADA KNINA, POSEBNO PREDSTAVNICIMA OPG-A NA SASTANAK S GĐOM. MARIJANOM PETIR, NA TEMU: POLJOPRIVREDE
Gradonačelnik Grada Knina, dr.sc. Marko Jelić, u suorganizaciji s g. Jerkom Rošinom, dipl.ing.agh., poziva sve zainteresirane predstavnike privatnog sektora iz djelatnosti poljoprivrede, posebno predstavnike OPG-ova, da dana  20. travnja 2018. godine, s početkom  u 12:00 sati, u Kninu, nazoče sastanku s gđom. Marijanom Petir, zastupnicom u Europskom parlamentu, koji će se održati na temu potencijala koje za razvoj poljoprivrede imaju grad Knin i okolica, načinima na koje bi iste trebalo iskoristiti u svrhu poboljšanja poljoprivredne proizvodnje, postizanja konkurentnosti na tržištu, te prvenstveno dobivanja  svih potrebnih informacije o mogućnostima razvoja poljoprivrede. Prednje navedeni sastanak  prigoda je za prezentaciju lokalnih problema, ali [...]
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA   U 2018. GODINI
Ispravak javnog poziva 11.2018. do 10.12.2018.   PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju na području  grada Knina u 2018. godini. Bespovratna sredstva dodjeljuju se za: Mjera 1. Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi Mjera 2. Potpore mladim poljoprivrednicima Mjera 3. Potpore očuvanju i proširenju stočnog fonda Mjera 4. Potpore kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje Mjera 5. Potpora izrade prijavne dokumentacije za projekte koji će se prijavljivati za sredstva EU fondova Cijeli tekst poziva u prilogu Izmjena Programa potpora u poljoprivredi za 2018. godini Javni poziv za 2018. godinu Izjava [...]
Otvoreni natječaji za dodjelu potpore za poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima“ u organizaciji Razvojne agencije Šibensko-kninske županije i grada Knina
Razvojna agencija Šibensko-kninske županije i Grad Knin pozivaju na info radionicu: „Otvoreni natječaji za dodjelu potpore za poljoprivredne i nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima“  u organizaciji Razvojne agencije Šibensko-kninske županije i grada Knina. Informativna radionica će se održati u srijedu 7. ožujka 2018.g. s početkom u 10,00 sati u prostorijama Gradske vijećnice Grada Knina. Program: 10:00h – Indikativni plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja 10:10h – Tip operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” 10:30h – Tip operacije 6.2.1 “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima” 10:50h – Program potpora poljoprivredi na području Šibensko-kninske županije [...]
Pregled dodjeljenih potpora u poljoprivredi po Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2017. godinu
PROGRAM POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA PERIOD 2017. – 2019. GODINE
Ovim Programom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Knin u trogodišnjem razdoblju 2017.-2019. godine dodijeliti potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Knina. Korisnici sredstava potpore jesu: poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik), te obrti, zadruge i trgovačka društva registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti  s sjedištem u gradu Kninu, obavljaju poljoprivrednu proizvodnju za koju traže potporu na području Grada Knina te aktivnost za koju se odobrava potpora obavljaju na vlastitom gospodarstvu, gospodarstvu koje je u najmu ili nekom drugom – dokazivom obliku [...]
Izvješće o odobrenim potporama male vrijednosti- de minimis u području poljoprivrede i malog gospodarstva
Na temelju članka 10. st. 8. Zakona o pravu na pristup informacijama („N.N.“25/13 i 85/15) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 07/09, 3/13 i 11/13 pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina broj 4/14), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina, objavljuje Izvješće o odobrenim potporama male vrijednosti- de minimis u području poljoprivrede i malog gospodarstva sukladno Javnom pozivu za 2016. godinu. Izvješće Potpore male vrijednosti za 2016. godinu – poljoprivreda  i gospodarstvo
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA U 2016. GODINI
PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj Grada Knina u 2016. godini. Bespovratna sredstva dodjeljuju se za:         – Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi – Potpore u pčelarstvu – Potpore kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje – Potpore za povećanje stočnog fonda   SUFINANCIRANJE TROŠKOVA  EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA U POLJOPRIVREDI Potpora se daje za sufinanciranje troškova edukacije i stručnog usavršavanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a sve u cilju podizanja razine stručnog obrazovanja poljoprivrednika. Grad Knin sufinancira troškove edukacije i stručnog usavršavanja poljoprivrednih proizvođača u visini do [...]
Prijava komunalnog nereda

Arhiva