X
Izbornik
X

Javni poziv – Gospodarstvo

Pregled dodjeljenih potpora u gospodarstvu po Javnom pozivu za dodjelu potpora u 2018. godini
Pregled dodjeljenih potpora u gospodarstvu po Javnom pozivu za dodjelu potpora u 2018. godini Izvješća o isplaćenim potporama u 2018. godini
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ  MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2018. GODINI -„POTPORE 2018“
U cilju razvoja malog gospodarstva, Grad Knin dodjeljuje poticajna sredstva u 2018. godini „POTPORE 2018“, koje se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU, br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine – o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1) za slijedeće namjene: MJERA 1. – Potpora novoosnovanim gospodarskim subjektima MJERA 2. – Potpora za podmirenje troška stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i majstorskog ispita te prekvalifikacija i dokvalifikacija MJERA 3. – Potpore poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama MJERA 4. – Potpora za nabavu nove opreme [...]
Pregled dodjeljenih potpora u gospodarstvu po Javnom pozivu za dodjelu potpora za 2017. godinu
Otvoren Javni poziv Razvoj poduzetništva u gradu Kninu
Dana 07.12.2017. godine otvoren je Javni poziv: Razvoj poduzetništva u gradu Kninu za podnošenje projektnih prijedloga gospodarskih subjekata na području Grada Knina. Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava je 22.250.000 kuna koje se mogu dodijeliti kroz dvije vrste potpora, regionalne potpore i potpore male vrijednosti. Intenzitet potpore, u ovisnosti o vrsti, može ići i do 85% ukupnog iznosa prihvatljivih izdataka projekta, a iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom projektu mogu ići od 30.000 – 500.000 kuna za potpore male vrijednosti te od 500.000 – 3.000.000 kuna za regionalne potpore. VAŽNO – 3. IZMJENA POZIVA! Dana 17.5.2018. godine objavljena je treća izmjena Poziva [...]
ISPRAVAK JAVNOG POZIVA ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2017. GODINI – „POTPORE 2017“
U Javnom pozivu za dodjelu potpora za razvoj malog gospodarstva Grada Knina u 2017. godini, KLASA: 402-01/17-01/101, URBROJ: 2182/10-02-17-2, od 3. svibnja 2017. godine, objavljenom na Oglasnoj ploči i na web stranicama Grada Knina, u točki II. mijenja se stavak 1. na način da se datum 1. prosinca 2017. godine, zamjenjuje datumom 20. prosinca 2017. godine, tako da sada glasi: „Poziv je otvoren do utroška sredstava, odnosno do 20. prosinca 2017. godine.“ Svi ostali dijelovi Javnog poziva za dodjelu potpora za razvoj malog gospodarstva Grada Knina u 2017. godini, ostaju neizmijenjeni. Ove izmjene sastavni su dio Javnog poziva za dodjelu [...]
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ  MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2017. GODINI -„POTPORE 2017“
Na temelju Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Knina u 2017. godini- „POTPORE 2017“ , KLASA: 402-01/17-01/101, URBROJ: 2182/10-02-17-1, od 3. svibnja 2017. godine, zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina  raspisuje JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ  MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2017. GODINI -„POTPORE 2017“   I. U cilju razvoja malog gospodarstva, Grad Knin dodjeljuje poticajna sredstva u 2017. godini „POTPORE 2017“, koje se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU, br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine – o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU [...]
Izvješće o odobrenim potporama male vrijednosti- de minimis u području poljoprivrede i malog gospodarstva
Na temelju članka 10. st. 8. Zakona o pravu na pristup informacijama („N.N.“25/13 i 85/15) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 07/09, 3/13 i 11/13 pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina broj 4/14), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina, objavljuje Izvješće o odobrenim potporama male vrijednosti- de minimis u području poljoprivrede i malog gospodarstva sukladno Javnom pozivu za 2016. godinu. Izvješće Potpore male vrijednosti za 2016. godinu – poljoprivreda  i gospodarstvo
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ  MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2016. GODINI -„POTPORE 2016“
U cilju razvoja malog gospodarstva, Grad Knin dodjeljuje poticajna sredstva u 2016. godini „POTPORE 2016“, koje se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU, br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine – o primjeni članka 107. I 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1) za slijedeće namjene:   MJERA 1. – Potpora novoosnovanim gospodarskim subjektima MJERA 2. – Potpora za podmirenje troška stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i majstorskog ispita MJERA 3. – Potpore poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama MJERA 4. – Potpora za nabavu nove opreme   Korisnici potpora [...]
Prijava komunalnog nereda

Arhiva