X
Izbornik
X

Javni natječaji

Javni natječaj za prevenciju nasilja nad i među djecom i mladima
Dana 19. travnja 2017.g. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku je objavilo Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini   kojim poziva udruge koje su programski usmjerene na rad s djecom i/ili mladima u republici Hrvatskoj da se prijave za financijsku podršku projektima koji doprinose prevenciji nasilja nad i među djecom i mladima na području Republike Hrvatske. Javni natječaj možete preuzeti u privitku vijesti. Priopcenje_za_medije_prevencija_nasilja_2017 Priopcenje_za_medije_prevencija_nasilja
Natječaj za dodjelu financijskih podrški građanskim akcijama „Naš doprinos zajednici“
Natječaj za dodjelu financijskih podrški građanskim akcijama „Naš doprinos zajednici“ možete preuzeti u privitku vijesti. Priopcenje_za_medije_NDZ
Natječaj za prevenciju ovisnosti i suzbijanje zlouporabe droga
Dana 21. ožujka 2017. godine Ured za suzbijanje zlouboraba droga, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavili su Natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj. Tekst natječaja možete preuzeti u privitku vijesti. Priopcenje_za_medije 2
Poziv svim zainteresiranima na info radionicu – Knin
Ministarstvo turizma objavilo je poziv za podnošenje projektnih prijedloga temeljem natječaja „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“ za koji su osigurana sredstva iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi  31.500.000,00 kn, od čega je 85 posto sredstava osigurano iz Europskog socijalnog fonda, a 15 posto iz Državnog proračuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 kuna, dok je najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom projektu 2.000.000,00 kuna, a intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.   Poziv će biti otvoren 60 dana od dana objave [...]
JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2017. godinu
U Proračunu Grada Knina za 2017. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u područjima kulture za 2017. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2017. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 16/16), u iznosu od ukupno 80.000,00 kuna. 1 – Javni poziv za financiranje udruga [...]
JAVNI POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2017. godinu
U Proračunu Grada Knina za 2017. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2017. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba udruga civilnog društva na području grada Knina za 2017. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 16/16), u iznosu od ukupno 415.000,00 kuna. 1 – Javni poziv [...]
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih  prostora za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin
Grad Knin je dana 17. veljače 2017. godine objavio Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih  prostora za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin. Tekst javnog natječaja nalazi se u privitku vijesti. Javni natječaj za poslovne prostore za djelatnosti od posebnog interesa
Javni natječaj za prijem u službu u Grad Knin
Javni natječaj za prijem u službu u Grad Knin, kao i Obavjesti i upute  za kandidate, možete preuzeti u privitku vijesti. Javni natječaj Obavijest i upute kandidatima – web stranica Grada
Javni Natječaj za financiranje projekata iz sredstava Filantropskog fonda „Zajedno za zajednicu“
Dana 15. veljače 2017.g., Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u suradnji s partnerskom zakladom „Kajo Dadić“ objavila je javni Natječaj za financiranje projekata iz sredstava Filantropskog fonda „Zajedno za zajednicu“. Javni natječaj možete preuzeti u privitku vijesti. Priopcenje_za_medije_Filantropski_fond_Zajedno_za_zajednicu
Godišnji plan natječaja / javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2017. godinu
Dokument se nalazi u prilogu objave Godišnji plan natječaja – javnih poziva za financiranje program
Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Knina
U privitku vijesti se nalazi Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Knina.javni natjecaj za prodaju nekretnine u vlasnistu grada knina
Javni natječaj za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja manifestacije “Advent u Kninu”
Javni natječaj za zakup sajamsih kućica za vrijeme održavanja manifestacije “Advent u Kninu” možete preuzeti u privitku vijesti. javni-poziv-za-iznajmljivanje-sajamskih-kucica
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora od posebnog interesa za Grad Knin
Tekst za natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora od posebnog interesa za Grad Knin nalazi se u privitku vijesti. javni-natjecaj-za-poslovne-prostore-udruge-kopija
Natječaj za dodjelu stipendija
Na temelju članka 12. stavka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 3/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 13/16), Programa socijalnih davanja na području grada Knina za 2016. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 7/15 i 7/16), Zaključka KLASA: 604-01/16-01/2, URBROJ: 2182/10-02-16-2 od dana 7. studenoga 2016. godine, članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina, dana 14. studenoga 2016. godine,  raspisuje J [...]
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora
Tekst za natječaj za davanje u zakup poslovnih  prostora nalazi se u privitku vijesti. javni-natjecaj-za-poslovne-prostore1
Izbori  za mjesne odbore

Arhiva - stara stranica

Arhiva