X
Izbornik
X

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Knina

Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Knina
Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“,
broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04,
38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), članka 6. u svezi s člankom 2.
Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na temelju ugovora („Službeni vjesnik Šibensko-
kninske županije“, broj 9/06, 17/09, 5/10 i 2/14) i članka 45. točke 18. Statuta Grada Knina
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i
„Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada

Knina raspisuje Javni natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete na području grada Knina.

Tekst natječaja, Natječajna dokumentacija, te Javni troškovnik nalaze se u privitku vijesti.

Podijeli:
Prijava komunalnog nereda

Arhiva