X
Izbornik
X

Javna nabava

DOKUMENTI JAVNE NABAVE

A – Objava predmeta javne nabave

Objava predmeta za koje se vode postupci javne nabave (MV i VV) vrše se preko Elektronskog oglasnika javne nabave (EOJN). Što se objavljuje zavisi dosta i o predmetu nabave, dok se uglavno objavljuje Dokumentacija za nadmetanje (DZN), Troškovnik, Odluka o odabiru ili poništenju, Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, te Obavijest o sklopljenim ugovorima.

Procijenjena vrijednost nabave određuje da li treba provoditi postupak javne nabave ili ne? Tako temeljem članka 18. Zakona o javnoj nabavi (ZOJN), Zakon o javnoj nabavi ne primjenjuje se za nabavu:

- robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn (bez PDV-a)

- radova do 500.000,00 kn (bez PDV-a).

Način nabava do gore navedenih vrijednosti ne uređuje naručitelj svojim internim aktom. Tako je Grad Knin 3. ožujka 2014. godine donio interni akt, Pravilnik o bagatelnoj nabavi roba/radova/usluga. Nije propisano da se mora objaviti na svojim internim stranicama.

Za nabave procijenjene vrijednosti veće od 200.000,00 a manje od 200.000,00 EUR za robe i usluge i od 500.000,00 kn do 5.000.000,00 EUR provode se postupci javne nabave male vrijednosti (MV) sukladno Zakona o javnoj nabavi. Za nabave procijenjene vrijednosti iznad 200.000,00 EUR (za robe i usluge) i 5.000.000,00 EUR (za radove) provode se postupci javne nabave velike vrijednosti (VV) sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

 

B – Objava planova nabave

Javni naručitelj (Grad Knin) za proračunsku ili poslovnu godinu donosi plan nabave. Iznos procijenjene vrijednosti nabave određuje i obvezne komponente plana nabave. Ako je potrebno, naručitelj može izmijeniti i dopuniti plan nabave, a sve izmjene i dopune moraju biti vidljivo naznačene u odnosu na osnovni plan (čl. 20 st.3 ZOJN). Temeljem članka 20. stavka 4. javni naručitelj obvezan je plan nabave objaviti na internetskim stranicama u roku od 60. dana od dana donošenja proračuna, kao i sve izmjene i dopune 

 

C – Objava registra ugovora

Člankom 21. Zakona o javnoj nabavi propisano je da je javni naručitelj obvezan voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te podatke iz registra ažurirati najmanje svakih šest mjeseci. Javni naručitelj obvezan je objaviti registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma na internetskim stranicama (zadnji objavljeni Registar ugovora dostavljam u privitku ovog dopisa).

 

D – Sprječavanje sukoba interesa

Sprječavanje sukoba interesa regulirano je člankom 13. Zakona o javnoj nabavi. Grad Knin je sačinio i objavio Izjave o nepostojanju sukoba interesa

IZJAVE O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA PRI SKLAPANJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI
PRAVILNIK O PROVOĐENJU POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE
Plan nabave Grada Knina za 2019.godinu

Plan nabave Grada Knina za 2019.godinu

U prilogu dokument Plan nabave Grada Knina za 2019. godinu Plan nabave Grada Knina za 2019. godinu
VI. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2018. godinu

VI. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2018. godinu

U prilogu objavljujemo VI. izmjene Plana javne nabave Grada Knina za 2018. godinu. VI. Izmjene i dopune Plana nabave Grada…
V. izmjene i dopune plana nabave Grada Knina za 2018. godinu

V. izmjene i dopune plana nabave Grada Knina za 2018. godinu

U prilogu dostavljamo pete izmjene i dopune plana nabave Grada Knina za 2018. godinu. V. Izmjene i dopune plana nabave…
IV. Izmjene i dopune Plana Nabave Grada Knina za 2018. godinu

IV. Izmjene i dopune Plana Nabave Grada Knina za 2018. godinu

U prilogu IV. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2018. godinu IV_Izmjene i dop Plana nabave Grada Knina
III. Izmjene i dopune Plana Nabave Grada Knina za 2018. godinu

III. Izmjene i dopune Plana Nabave Grada Knina za 2018. godinu

U prilogu III. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2018. godinu III_Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina.
II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina

II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina

U nastavku II. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina. II_Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina
Plan nabave Grada Knina za 2018. godinu

Plan nabave Grada Knina za 2018. godinu

Dokument u prilogu. Plan_nab_GK_2018
III. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2017. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2017. godinu

Dokument u prilogu III_Izmjene i dopune Plana nabave
Izvješće o provedenom predhodnom savjetovanju sa zaiteresiranim gospodarskim subjektima

Izvješće o provedenom predhodnom savjetovanju sa zaiteresiranim gospodarskim subjektima

Sukladno članku 198. stavku 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) u privitku vijesti nalazi se Izvješće o provedenom prethodnom…
Postupak javne nabave za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta u Kninu

Postupak javne nabave za izvođenje radova i opremanje reciklažnog dvorišta u Kninu

Naručitelj Grad Knin, Tuđmanova 2, 22300 Knin, OIB: 00981494061, priprema postupak javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova i opremanje…
Druge izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina

Druge izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina

II_Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina
I. izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2017 godinu

I. izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2017 godinu

Prve izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2017 godinu, možete preuzeti u privitku vijesti. I. Izmjene Plana nabave…
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) obavljujemo Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave…
Plan nabave Grada Knina za 2017. godinu

Plan nabave Grada Knina za 2017. godinu

Donesen je novi Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, te je ovaj Plan nabave sačinjen na temelju članka 28. stavka 1. novoga…
IV. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2016 godinu

IV. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2016 godinu

IV Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2016 godinu, možete preuzeti u privitku vijesti. IV Izmjene i dopune…
III. izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2016. godinu

III. izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2016. godinu

Na temelju članka 20. stavka 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i…
II. izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2016. godinu

II. izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2016. godinu

Na temelju članka 20. stavka 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i…
I-Izmjene i dopune Planova nabave Grada Knina za 2016.

I-Izmjene i dopune Planova nabave Grada Knina za 2016.

Na temelju članka 20. stavka 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i…
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Na temelju članka 21 Zakona o javnoj nabavi gradonačelnik Grada Knina donosi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma.…

Arhiva