Gradske novosti

Home / Gradske novosti
Promjena poslovne banke i žiro računa

Promjena poslovne banke i žiro računa

Obavještavamo vas da  Grad Knin od 1. lipnja  2019. godine posluje preko novog žiro računa, broj: IBAN: HR8523900011819600001 otvorenog kod Hrvatske poštanske...

Dnevni red za 24. sjednicu Gradskog vijeća

Dnevni red za 24. sjednicu Gradskog vijeća

Na temelju čl. 91. st. 1. i čl. 92. st. 1., 2. i 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske...

Registar ugovora 2019.

Registar ugovora 2019.

Temeljem članka 28. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016) donosimo registar ugovora Registar ugovora 16.05.2019 Registar ugovora o javnoj nabavi...