X
Izbornik
X

Gradska uprava – kontakti

Ime i prezimeNaziv radnog mjestaTelefon / FaxEmail

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Sanda Petrović

 

Službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti
tel: 022/664- 435
fax: 022/660- 445
sanda.petrovic.brnic@knin.hr
Anto Milišićviši stručni suradnik za javnu nabavu i financijske poslove Odjelatel.022/664- 431ante.milisic@knin.hr
Tatjana Plavčićstručni suradnik za pripremu sjednica i kadrovske poslovetel: 022/664 422tatjana.plavcic@knin.hr
Lidija Ćurkoviša referentica za  opće poslove i društvene djelatnostitel: 022/664-413lidija.curko@knin.hr
Stipe Jarlonireferent za protokol i odnose s javnošćutel: 022/664-438stipe.jarloni@knin.hr

ODSJEK ZAJEDNIČKIH GRADSKIH SLUŽBI

Tatjana Đurićvoditeljica Odsjeka zajedničkih gradskih službitel: 022/664-411
fax: 022/660-445
grad@knin.hr
Brankica Cigićadministrativni referent – arhivartel: 022/664-420-
Željka Jelićreferent za poslove pisarnicetel: 022/664 421pisarnica@knin.hr
Milenko Tomičićportirtel: 022/664-410 -
Ivan Teskeradomar-dostavljač tel: 022/664-410 -
Vlade Čengićdostavljačtel: 022/664-419 
Jelica Begićdomaćicatel: 022/664-430 -
Mira Malovanspremačicatel: 022/664-410 -

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

 Danijela MeršaPročelnica Upravnog odjela za financije, gospodarstvo i EU fondovetel: 022/664-425
fax: 022/664-428
 danijela@knin.hr
 Anka Matić viši stručni suradnik za gospodarstvo, proračun i financije tel: 022/664-424anka.matic@knin.hr

ODSJEK ZA PRORAČUN, FINANCIJE  i AOP

 Bernard Dragičevićvoditelj Odsjeka za proračun, financije i AOPtel: 022/664-428 financije@knin.hr
 Nada Džaporeferent za knjigovodstvo proračuna  i obračun plaća tel: 022/664-428 financije@knin.hr
 Vesna Burnać referent za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove tel: 022/664-431 financije@knin.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 Ivica BrčinaSlužbenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnikatel: 022/664-433ivica.brcina@knin.hr
Danijela Ognjenović Lošić

viši stručni suradniktel: 022/664-434
fax: 022/660- 445
danijela.ognjenovic-losic@knin.hr

ODSJEK ZA IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE

Ivo Jozinovićviši stručni suradnik za upravljanje imovinom, protupožarnu zaštitu i spašavanje i zaštitu na radutel: 022/664-417
fax: 022/664 417
ivo.jozinovic@inet.hr
Ljiljana Martinovićviši referent za pravne poslovetel: 022/664-423martinovic.ljiljana2104@gmail.com

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Josipa Leontićvoditeljica Odsjeka za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okolišatel: 022/664- 437josipa.leontic@knin.hr
Goran Radulovićviši stručni suradnik za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadomtel: 022/460-603goran.radulovic@knin.hr
Milica Cerovacstručni suradnik za komunalne djelatnostitel: 022/664-436milica.cerovac@knin.hr
Marija Blaževićviši referent za administrativne poslovetel: 022/664-439marija@knin.hr
Zvonimir Gugoreferent za geodetske poslovetel: 022/ 664 429zvonimir.gugo@inet.hr
Ksenija Grgurićreferent za prostorno uređenjetel: 022/664- 432ksenija.grguric@si.t-com.hr

PODODSJEK  ZA  KOMUNALNO  REDARSTVO

Jure Zečevićvoditelj Pododsjeka za komunalno redarstvotel: 022/664-418jure.zecevic@knin.hr
Ljubo Lovrićviši referent – prometni i komunalni redartel: 022/664-427ljubo.lovric@knin.hr
Ivica Klepicareferent – komunalni redartel: 022/664-427ivica.klepica@knin.hr

 

 

Arhiva