X
Izbornik
X

Gradska uprava – kontakti

Ime i prezime

Naziv radnog mjesta

Telefon

E-mail

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Sanda Petrović Brnić

službenica ovlaštena za obavljanje poslova pročelnica

022/ 664 435

sanda.petrovic.brnic@knin.hr

Sanja Lozančić

viša stručna suradnica za pravne poslove  i društvene djelatnosti

022/ 460 603

sanja.lozancic@knin.hr

Anto Milišić

viši stručni suradnik za javnu nabavu i financijske poslove Odjela

022/ 460 602

ante.milisic@knin.hr

Tatjana Plavčić

viša stručna suradnica za službeničke odnose

 022/ 664 422

tatjana.plavcic@knin.hr

Jure Zečević

stručni suradnik za poslove sporta

 022/ 664 418

jure.zecevic@knin.hr

Lidija Ćurko

viša referentica za  opće poslove  i pripremu sjednica

 022/ 664 413

lidija.curko@knin.hr

Brankica Cigić

administrativna tajnica

 022/ 664 411

grad@knin.hr

Željka Jelić

referentica za poslove pisarnice

 022/ 664 421

pisarnica@knin.hr

Ivo Stipčević

administrativni referent - arhivar

 022/ 664 420

-

Milenko Tomičić

dostavljač

 022/ 664 410

 -

Ivan Teskera

portir

  022/ 664 410

 -

Vlade Čengić

domar-dostavljač

 022/ 664 419

  - 

Jelica Begić

domaćica

 022/ 664 430

 -

Mira Malovan

spremačica

 022/ 664 410

 -

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE

 

Danijela Merša

pročelnica Upravnog odjela

 022/ 664 425

 danijela@knin.hr

ODSJEK ZA PRORAČUN, FINANCIJE  i AOP

Bernard Dragičević

voditelj Odsjeka za proračun, financije i AOP

 022/ 664 428

 financije@knin.hr

Tatjana Đurić

stručna suradnica za poslove riznice i računovodstvo

 022/ 664 431

financije@knin.hr

Romana Stanić Jelić

stručna suradnica za računovodstvo proračuna

 022/ 664 428

 financije@knin.hr

Maja Mišković

referentica za likvidacijsko-blagajničke i knjigovodstvene poslove

 022/ 664 631

 financije@knin.hr

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, KOMUNALNE, IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

Ivica Brčina

službenik ovlašten za obavljanje

poslova pročelnika Upravnog odjela

 022/ 664 433

ivica.brcina@knin.hr

ODSJEK ZA IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO GOSPODARSTVO I NAPLATU PRIHODA

Danijela Ognjenović

voditeljica Odsjeka za imovinskopravne poslove, komunalno gospodarstvo i naplatu prihoda

 022/ 664 434

danijela.ognjenovic@knin.hr

Joško Nedoklan

viši stručni suradnik za komunalno gospodarstvo

022/ 460 603

 

Anka Matić

viša stručna suradnica za imovinu  i naplatu prihoda

  022/ 664 424

anka.matic@knin.hr

Marija Blažević

stručna suradnica za administrativne poslove i komunalnu naknadu

 022/ 664 439

marija@knin.hr

ODSJEK ZA PROSTORNO UREĐENJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Josipa Leontić

voditeljica Odsjeka za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

 022/ 664 437

josipa.leontic@knin.hr

Ana Medvidović

viša stručna suradnica za prostorno uređenje i gradnju

 022 /664 432

 

Goran Radulović

viši stručni suradnik za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom

 022/ 664 436

goran.radulovic@knin.hr

Zvonimir Gugo

referent za geodetske poslove

 022/ 664 429

zvonimir.gugo@knin.hr

Ksenija Grgurić

referentica za prostorno uređenje

 022/ 664 432

ksenija.grguric@si.t-com.hr

ODSJEK ZA KOMUNALNO REDARSTVO, CIVILNU ZAŠTITU I ZAŠTITU NA RADU

Ivo Jozinović

voditelj odsjeka za komunalno redarstvo, civilnu zaštitu i zaštitu na radu

 022/ 664 426

ivo.jozinovic@inet.hr

Ljubo Lovrić

viši stručni suradnik za komunalno i prometno redarstvo

 022/ 664 638

ljubo.lovric@knin.hr

Ivica Klepica

referent – komunalni i prometni redar

 022/ 664 427

ivica.klepica@knin.hr

Stipe Jarloni

referent – komunalni i poljoprivredni redar

 022/ 664 438

stipe.jarloni@knin.hr

 

Arhiva