Proračun Grada Knina za 2018. godinu

Proračun Grada Knina za 2018. godinu i popratne dokumente možete pronaći na stranici: http://52.47.192.246/proracun/