X
Izbornik
X

Javne potrebe u sportu, kulturi i udrugama civilnog društva

Odluke o korištenju sredstava proračuna Grada Knina
Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge civilnog društva Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge u sportu Odluka o korištenju sredstava proračuna za udruge i ustanove u kulturi
JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA ZA DJELATNOSTI  OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN
Raspisuje se javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin za poslovne prostore. Popis prostora i cijeli tekst natječaja nalaze se u prilogu vijesti.   Javni natječaj za poslovne prostore-udruge
Javni poziv za predlaganje programa/projekata javnih potreba u sportu grada Knina za 2016. godinu
U Proračunu Grada Knina za 2016. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području sporta, koje se ostvaruju kroz: 1.poticanje i promicanje sporta, 2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, 3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, 4. sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, 5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, 6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, 7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, 8. planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za  Grad  Knin 9. [...]
JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba udruga civilnog društva Grada Knina za 2016. godinu
U Proračunu Grada Knina za 2016. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba udruga civilnog društva. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u području udruga civilnog društva za 2016. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba udruga civilnog društva na području grada Knina za 2016. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 7/15), u iznosu od ukupno 415.000,00 kuna.   Dokumenti:   1 [...]
JAVNI  POZIV za financiranje programa/projekata javnih potreba  udruga i ustanova u kulturi Grada Knina za 2016. godinu
U Proračunu Grada Knina za 2016. godinu osigurana su, između ostalog i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u području kulture. Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za sufinanciranje programa/projekata u područjima kulture za 2016. godinu, odnosno iznos koji će se temeljem ovog Javnog poziva moći dodijeliti udrugama i organizacijama za provedbu programa utvrdilo je Gradsko vijeće Grada Knina kroz Program javnih potreba u kulturi na području grada Knina za 2016. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 7/15), u iznosu od ukupno 460.000,00 kuna. Dokumenti: 1 – Javni poziv za financiranje [...]
PRAVILNIK o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva)
PRAVILNIK o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva) Ovim Pravilnikom određuju se rokovi, kriteriji i postupak izbora kulturnih programa, akcija i projekata te programa i projekata udruga civilnog društva za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Knina, uvjeti i način sufinanciranja tih programa i projekata, opći uvjeti koje moraju ispunjavati korisnici sredstava, opći uvjeti ugovora, te načini praćenja izvršenja ugovornih obveza i namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava. Tekst pravilnika: Pravilnik o uvjetima i kriterijima za dodjelu sredstava iz Proračuna
Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2016. godinu
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina na temelju članka 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), dana 12. siječnja 2016. godine, donosi Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2016. godinu POVEZNICA: Godišnji plan natječaja, odnosno javnih poziva za financiranje programa i [...]
Javni poziv za prijavu manifestacija u svrhu oformljivanja jedinstvenog „KALENDARA DOGAĐANJA“ na području Grada Knin za 2016. godinu
Javni natječaj za prijavu manifestacija u svrhu oformljivanja jedinstvenog „KALENDARA DOGAĐANJA“ na području Grada Knin za 2016. godinu Tekst natječaja u privitku.   KALENDAR DOGADJANJA 2016, javni poziv
Prijava komunalnog nereda

Arhiva