X
Izbornik
X

Civilna zaštita

Civilna zaštita

(Novo) Zaključak Mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima

(Novo) Plan vježbi civilne zaštite

ZAKLJUČAK o usvajanju Godišnje analize stanja u 2017. godini i godišnjeg plan razvoja  sustava civilne zaštite na području Grada Knina za 2018. godinu

CivilnaZaštita_AnalizaStanja2017

Odluka o izradi procjene rizika od velikih nesreća na području Grada Knina

Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Knina

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civine zaštite na prostoru grada Knina

PLAN VJEŽBI CIVILNE ZAŠTITE

ZAKLJUČAK o usvajanju Mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2016/2017. godine na području grada Knina

Zaključak  o Programu mjera za suzbijanje patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Grad Knin u 2017. godini

GODIŠNJA ANALIZA STANJA U 2016. GODINI I GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2017. GODINU

ODLUKA o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za periodu od 2016. do 2019. godine na području Grada Knina

ODLUKA o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Knina

→ Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Knina

Godišnja analiza stanja u 2015. godini i godišnji plan sustava civilne zaštite na području grada Knina za 2016. godinu

Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim uvjetima 2015.-2016. na području grada Knina

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Knina za period 2016-2019

PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU 2016. GODINU NA PODRUČJU GRADA KNINA

OPERATIVNI PROGRAM AKTIVNOSTI GRADA KNINA ZA LJETNU SEZONU 2016. GODINU

ODLUKA o preventivnoj i obveznoj preventivnoj dezinsekciji, dezinfekciji i deratizaciji kao posebnih mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti za periodu od 2016. do 2019. godine na području Grada Knina

 

 
Prijava komunalnog nereda

Arhiva