X
Izbornik
X

Stranica 2

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina
Na temelju članka 17. stavka 1. alineje 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj: 82/15) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj:7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj: 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na 16. sjednici održanoj 30.11.2018. godine, donosi  O D L U K U o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina Članak 1. Ovom Odlukom određuju se pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina, s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica [...]
Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2019. godinu
Na temelju članka 18. stavka 1. i 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj: 79/06 i 110/15) i članka 33. stavka 1. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 7/09, 3/13, 11/13–pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj: 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina na 16. sjednici održanoj 30. 11. 2018. godine, donosi   P R O G R A M javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja  Stanice Šibenik za 2019. godinu   Članak 1. Programom javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Šibenik [...]
Raspisan javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora
GRADONAČELNIK KLASA: ­­­372-01/18-01/26 URBROJ: 2182/10-02-18-4 Knin, 30. studenog 2018. godine Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18), Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA:­ 372-01/18-01/26, URBROJ: 2182/10-02-18-3 od 30. studenog 2018. godine i članka 45. stavka 6. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 [...]
Odluka o korištenju sredstava proračuna Grada Knina za javne potrebe udruga civilnog društva u 2018. godini
GRADONAČELNIK KLASA: 610-01/18-01/19 URBROJ: 2182/10-02-18-8 Knin, 27. studenog 2018. godine Gradonačelnik Grada Knina na temelju Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 11/17 i 6/18), točke XVII. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Knina (u kulturi i udruga civilnog društva), KLASA: 402-01/15-01/194, URBROJ: 2182/10-16-1, od 11. veljače 2016. godine, Zapisnika Povjerenstva za odabir programa/projekata i dodjelu sredstava iz proračuna Grada Knina udrugama civilnog društva o vrednovanju programa/projekata udruga civilnog društva i raspodjele sredstava proračuna za javne potreba udruga civilnog društva u 2018. godini, klasa: 610-01/18-01/19, urbroj: 2182/10-03-18-6, [...]
Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina (30. studenog 2018.)
GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/18-01/16 URBROJ: 2182/10-01-18-1 Knin, 30. studenog 2018. godine VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA GRADA KNINA   Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 30. studenog 2018. godine (petak) s  početkom  u 15,30 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu. Za sjednicu predlažem sljedeći:   DNEVNI RED   Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Knina (Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Knina (Izvjestiteljica: Danijela Merša, pročelnica) Prijedlog Odluke o vrijednosti boda [...]
Obavijest o zabrani i ograničenju kretanja na vojnom poligonu „Crvena zemlja“ – Knin za mjesec prosinac 2018. godine
Pripadnici Gardijske mehanizirane brigade će na vojnom poligonu „Crvena zemlja“ – Knin u području koje je omeđeno vrhovima: Orljaj tt 494 – Borova glava tt 1082 – Visibaba tt 1125 – Badanj tt 1281 – Jarebičnjak tt 1190 – Vršina tt 1004 i Lanjevac tt 624, tijekom mjeseca prosinca 2018. godine, provoditi određene aktivnosti bojevih gađanja topničkim, protuoklopnim i naoružanjem kalibra do 12.7 mm te uvježbavanja. 1. Zabrana kretanja provoditi će se isključivo kod bojevih gađanja minobacačima dana: –  od 06. prosinca 2018. u vremenu od 09:00 do 15:00 sati, 2. Ograničenje kretanja (koje podrazumijeva zaustavljanje i propuštanje prolaznika od [...]
Grad Knin dodjelio nagrade za iznimne sportske rezultate za 2018. godinu
Predstavnici Grada Knina na čelu s gradonačelnikom dr.sc. Markom Jelićem su danas u 12 sati u gradskoj vijećnici primili kninske sportaše i sportašice, te njihove trenere i uručili im priznanja i novčane nagrade za iznimne sportske rezultate za 2018. godinu. Ukupno 14 sportaša i sportašica su dobili nagrade i priznanja, te dva trenera koji su “tijekom 2018. godine svojim radom i zalaganjem ostvarili iznimne rezultate i koji su zaslužni za promicanje kninskog sporta diljem Hrvatske i svijeta”. Svečanoj dodjeli nagrada prisustvovalo je i izaslanstvo Općine Kakanj iz BiH predvođeno predsjednikom Općinskog vijeća Slavenom Katičićem. Povod za posjetu je partnerski nastup [...]
JAVNI POZIV za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja manifestacije „ADVENT U KNINU 2018.“
Na temelju članka 45. Statuta Grada Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj, 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Knina, dana 19. studenog  2018. godine, objavljuje   JAVNI POZIV za zakup sajamskih kućica za vrijeme održavanja manifestacije „ADVENT U KNINU 2018.“ Uvjete i sadržaj javnog poziva možete pronaći u priloženom dokumentu: Javni poziv – Advent 2018
Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora
Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (“Narodne novine“ broj 125/11 i 64/15), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14, 6/14 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 7/15 i 8/18), Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora KLASA:­ 372-01/18-01/23, URBROJ: 2182/10-02-18-3 od 2. studenog 2018. godine i članka 45. stavka 6. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj [...]
Grad Knin osigurao asistente u nastavi za učenike osnovnih škola
Nakon što je Ministarstvo znanosti i obrazovanja u svojoj odluci o osiguravanju asistenata u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju odbilo financirati asistente za svu djecu za koju je poslan zahtjev, obvezu financiranja istih preuzet će grad Knin te će preko udruge UOSI Sveti Bartolomej obuhvatiti svu djecu za koju asistente neće financirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Grad Knin je s UOSI Sveti Bartolomej dogovorio da će im osigurati sredstva do kraja godine, a novom proračunu za sljedeću godinu, osigurat će se sredstva za preostalih 6 mjeseci.
Radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Mala Promina
Radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada Mala Promina su u tijeku. Izvođač radova “Kostak” dd iz Krškog, Slovenija je uveden u posao 18.4.2018. g. čime su započeli radovi 1. faze sanacije odlagališta. fazom sanacije je obuhvaćeno preslagivanje i pokrivanje postojećeg otpada, izgradnja nove plohe za odlaganje otpada po EU standardima kapaciteta 66.000 m3, asfaltiranje ulazno/izlazne zone i obodne prometnice, izgradnja sustava oborinske odvodnje i otplinjavanja, hidrantske mreže i ograde oko odlagališta. Rok za završetak radova je početak studenoga 2018. godine. Radovi su u  tijeku i izvedeno je cca 50% radova. Nakon uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području ŠKŽ, odnosno [...]
Uručeni udžbenici kninskim osnovnoškolcima s posebnim potrebama
Gradonačelnik Grada Knina dr.sc. Marko Jelić jutros je u 9 sati posjetio dvije kninske osnovne škole (OŠ Domovinske zahvalnosti i OŠ dr. Franje Tuđmana) te je zajedno sa svojim zamjenicima Kristinom Perić i Željkom Džepinom uručio nove udžbenike učenicima s posebim potrebama, te im poželio uspješan početak nove školske godine. Za ovu školsku godinu ukupno je osigurano 15 udžbenika iz gradskog proračuna; 9 za polaznike OŠ dr. Franje Tuđmana, te 6 za polaznike OŠ Domovinske zahvalnosti.
Obavijest i upute kandidatima uz Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
OBAVIJEST  I  UPUTE KANDIDATIMA uz Javni natječaj za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša   višeg stručnog suradnika za komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca, vježbenika za obavljanje vježbeničke prakse i osposobljavanje za obavljanje poslova višeg referenta za održavanje komunalne infrastrukture – 1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža – 12 mjeseci.   Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 78/18, oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina i na službenoj internetskoj stranici Grada Knina.   VIŠI [...]
Obnovljeni područni odjeli vrtića prije početka nove pedagoške godine
Grad Knin i DV Cvrčak su obnovili područne odjele vrtića (Maslačak, Tratinčica i Visibaba) prije početka nove pedagoške godine. Izmjenjena je kompletna vanjska stolarija, bojanje unutarnjeg prostora i popravci podnih obloga (brušenje, ljepljenje parketa, brodskog poda i ugradnja novog laminata). U centralnom objektu radovi su obuhvaćali ugradnju novog poda (laminata) umjesto brodskog poda u jednoj sobi, popravak parketa u jednoj sobi, sanaciju kompletnog krovišta koji je na mjestima propuštao vodu. Svi poduzeti radovi doprinjet će da se djeca ugodnije i ljepše osjećaju u svom prostoru. Sigurnost i uvjeti u kojima djeca borave su na prvom mjestu, te se poduzimaju sve [...]
JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
Službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18, dalje u tekstu: ZSN) i Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Knina za 2018. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 1/18 i 8/18),  raspisuje JAVNI   NATJEČAJ za prijam u službu u Grad Knin, u Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša i to: višeg stručnog suradnika za komunalno gospodarstvo – 1 izvršitelj/ica, na [...]
Prijava komunalnog nereda

Arhiva