X
Izbornik
X

Grad Knin

Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
U skladu s odredbama Zakona o energetskoj učinkovitosti (»Narodne novine« br. 127/14) i Pravilnika o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (»Narodne novine« br. 18/15, 6/16), gradonačelnik Grada Knina imenovao je osobu zaduženu za sustavno gospodarenje energijom u zgradama u vlasništvu Grada Knina. Odluka o imenovanju nalazi se u privitku. ODLUKA o imenovanju osobe za sustavno gospodarenje energijom
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata ovoga vikenda produljeno do 2 sata poslije ponoći
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine “restorani” i “barovi” ovoga vikenda, točnije s petka na subotu i sa subote na nedjelju produljeno je do 2 sata poslije ponoći, izvijestili su iz gradske uprave. Radno vrijeme je produljeno na zahtjev Turističke zajednice grada Knina budući da će neki ugostiteljski objekti organizirati maskenbale.
Godišnji plan natječaja / javnih poziva za financiranje programa i projekata koje provode udruge u gradu Kninu za 2017. godinu
Dokument se nalazi u prilogu objave Godišnji plan natječaja – javnih poziva za financiranje program
Izvješće o odobrenim potporama male vrijednosti- de minimis u području poljoprivrede i malog gospodarstva
Na temelju članka 10. st. 8. Zakona o pravu na pristup informacijama („N.N.“25/13 i 85/15) i članka 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 07/09, 3/13 i 11/13 pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina broj 4/14), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina, objavljuje Izvješće o odobrenim potporama male vrijednosti- de minimis u području poljoprivrede i malog gospodarstva sukladno Javnom pozivu za 2016. godinu. Izvješće Potpore male vrijednosti za 2016. godinu – poljoprivreda  i gospodarstvo
Obavijest o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina
U skladu s člankom 88. stavkom 1. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina obavještava javnost o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina. Odluka o izradi Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina nalazi se u privitku obavijesti. Odluka o izmjenama i dopunama PPU GRADA KNINA 2016.
Najava 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Na temelju članka 68. stavka 2. i 92. stavaka 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 12. prosinca 2016. godine (ponedjeljak) s početkom  u 15.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu Za sjednicu predlažem sljedeći:   D N E V N I     R E D   Prijedlog Odluke o prijenosu prava građenja na „čest. zem. 111/3 KO Knin“ u korist Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu (Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević) Prijedlog Odluke o osnivanju Poduzetničke zone Oćestovo (Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje poslova pročelnika Ivica [...]
Najava 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 30.  studenog 2016. godine (srijeda) s  početkom  u 16.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu Za sjednicu predlažem sljedeći: D N E V N I     R E D Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin (Izvjestiteljica: ravnateljica Anita Ercegovac) Prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin (Izvjestiteljica: ravnateljica Anita Ercegovac) Prijedlog Statuta Kninskog muzeja (Izvjestitelj: ravnatelj Zvonimir Jelić) Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Prostornog plana uređenja Grada Knina (Izvjestitelj: službenik ovlašten za obavljanje [...]
32. sjednica Gradskog vijeća Grada Knina
Na temelju članka 68. stavka 2. i 92. stavaka 1. i 2. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 21. listopada 2016. godine (petak)  s  početkom  u 12.00 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu Za sjednicu predlažem sljedeći: D N E V N I     R E D Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o  koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika (Izvjestitelj: zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina Nikola Blažević) Vijećnička pitanja
II. izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2016. godinu
Na temelju članka 20. stavka 1., 2. i 3. Zakona o javnoj nabavi (”Narodne novine” broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka 45. Statuta Grada Knina (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 07/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i ”Službeno glasilo Grada Knina” broj 4/14), zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina donosi II. izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2016. godinu II.  Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina
Natječaj za dodjelu financijskih sredstava u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godinu
Dana 8. srpnja 2016.g.  Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravosuđa i Ured za suzbijanje zlouporabe droga  objavili su Natječaj za prijavu projekata/programa udruga/zdravstvenih organizacija u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2016. godinu. Rok za dostavu  prijava je 9. kolovoza 2016. godine.   Obrasci potrebni za prijavu projekta/programa, zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni su na mrežnim stranicama: Ministarstva zdravlja (www.zdravlje.gov.hr), Ministarsta pravosuđa (www.pravosudje.hr), Ureda za suzbijanje zlouporabe droga (www.drogeiovisnosti.gov.hr) Zaklade “Kajo Dadić”  (http://www.zaklada-dadic.hr)
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA ZA RAZVOJ  MALOG GOSPODARSTVA GRADA KNINA U 2016. GODINI -„POTPORE 2016“
U cilju razvoja malog gospodarstva, Grad Knin dodjeljuje poticajna sredstva u 2016. godini „POTPORE 2016“, koje se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU, br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine – o primjeni članka 107. I 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1) za slijedeće namjene:   MJERA 1. – Potpora novoosnovanim gospodarskim subjektima MJERA 2. – Potpora za podmirenje troška stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i majstorskog ispita MJERA 3. – Potpore poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama MJERA 4. – Potpora za nabavu nove opreme   Korisnici potpora [...]
ODLUKU  O IZBORU NAJLJEPŠE UREĐENOG BALKONA,  OKUĆNICE I OKOLIŠA ZGRADE ILI INSTITUCIJE
Zamjenik koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Knina na temelju članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst), po prijedlogu Povjerenstva za izbor najljepšeg balkona, okućnice i okoliša zgrade unesenom na Zapisnik (KLASA: 406-01/16-01/11, URBROJ: 2182/10-02/2-16-12 od dana 7. lipnja 2016. godine), dana 8. lipnja 2016. godine,  donosi                                                                                      ODLUKU O IZBORU NAJLJEPŠE UREĐENOG BALKONA, OKUĆNICE I OKOLIŠA ZGRADE ILI INSTITUCIJE         DUŠAN BAKIĆ predstavnik stanara zgrade na adresi Bribirskih knezova 18, u Kninu, s ukupno ostvarenih 20 bodova, proglašava se pobjednikom javnog natječaja [...]
Izložba mlade kninjanke Anđele Tucaković u Šibeniku
Anđela Tucaković rođena je 2.5.1998.g. u Kninu. Pohađa treći razred opće gimnazije u SŠ Lovre Montija u Kninu. Bavi se umjetnošću od svoje dvanaetste godine. Ovo je njena druga samostalna izložba. Prva samostalna izložba ove umjetnice bila je održana u galerijskom prostoru knjižnice Juraja Šižgorića u Šibeniku. Također je u Studiju Galerije sv. Krševana već prethodno izlagala, ali u sklopu zajedničke izložbe sa Grupom 9. Najčešći motiv njenih radova je portret, a tehnike koje koristi su: olovka, akril, akvarel, suhi pastel, tuš…
JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA POLJOPRIVREDI NA PODRUČJU GRADA KNINA U 2016. GODINI
PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj Grada Knina u 2016. godini. Bespovratna sredstva dodjeljuju se za:         – Sufinanciranje troškova edukacije i stručnog osposobljavanja u poljoprivredi – Potpore u pčelarstvu – Potpore kapitalnim ulaganjima u sektoru biljne proizvodnje – Potpore za povećanje stočnog fonda   SUFINANCIRANJE TROŠKOVA  EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA U POLJOPRIVREDI Potpora se daje za sufinanciranje troškova edukacije i stručnog usavršavanja u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, a sve u cilju podizanja razine stručnog obrazovanja poljoprivrednika. Grad Knin sufinancira troškove edukacije i stručnog usavršavanja poljoprivrednih proizvođača u visini do [...]
Inovacije novoosnovanih MSP
Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijava „Inovacije novoosnovanih MSP“. U sklopu provedbe OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. dodijelit će se bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj u ukupnom iznosu od 22.800.000,00 kuna novoosnovanim mikro, malim i srednjim poduzećima pri čemu će se iznosi pojedinačnih potpora male vrijednosti kretati od 150.000,00 kuna do 1.500.000,00 kuna. Inovacije novoosnovanih MS Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) Status: otvoren od 9.5.2016. do 31.12.2016. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo Prijavitelji: mali [...]
Prijava komunalnog nereda

Arhiva