X
Izbornik
X

Grad Knin

Plan nabave Grada Knina za 2019.godinu
U prilogu dokument Plan nabave Grada Knina za 2019. godinu Plan nabave Grada Knina za 2019. godinu
VI. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2018. godinu
U prilogu objavljujemo VI. izmjene Plana javne nabave Grada Knina za 2018. godinu. VI. Izmjene i dopune Plana nabave Grada Knina za 2018 godinu
Pregled dodjeljenih potpora u gospodarstvu po Javnom pozivu za dodjelu potpora u 2018. godini
Pregled dodjeljenih potpora u gospodarstvu po Javnom pozivu za dodjelu potpora u 2018. godini Izvješća o isplaćenim potporama u 2018. godini
VODIČ ZA GRAĐANE KROZ PRORAČUN GRADA KNINA ZA 2019. GODINU
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata za vrijeme blagdana
Radno vrijeme na dan uoči blagdana kao i na dan Nove godine produžava se do 6,00 sati slijedećeg dana.
Objava javne rasprave o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina
U skladu s člankom 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina.   Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna (III) Prostornog plana uređenja Grada Knina započinje 4. veljače 2019. godine i trajat će do 15. veljače 2019. godine, a za vrijeme trajanja javne rasprave javni uvid u prijedlog plana može se izvršiti u prizemlju zgrade gradske uprave, Ulica dr. Franje Tuđmana br. 2, Knin i na službenoj internet stranici Grada Knina www.knin.hr. [...]
Posjet pučke pravobraniteljice Gradu Kninu
Dana 16. studenog 2018. godine pučka pravobraniteljica Lora Vidović sa suradnicima posjetila je Grad Knin te ju je tom prigodom primio u nastupni posjet gradonačelnik Grada Knina dr.sc. Marko Jelić sa svojim suradnicima. Tema razgovora je bila razina zaštite socijalnih i ekonomskih prava kao i dostupnost komunalnih usluga građanima. Tom prigodom Grad Knin je osigurao prostor u kojemu su savjetnici pučke pravobraniteljici mogli prikupljati pritužbe građana. Inače tijekom cijele 2018. godine pučka pravobranitelja posjećuje županije kako bi pobliže upoznala izazove i probleme građana u njihovom svakodnevnom životu.
V. izmjene i dopune plana nabave Grada Knina za 2018. godinu
U prilogu dostavljamo pete izmjene i dopune plana nabave Grada Knina za 2018. godinu. V. Izmjene i dopune plana nabave Grada Knina za 2018. godinu (.pdf)  
Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina
Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN broj 85/15) Grad Knin započinje postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina. Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 30. studenog 2018. godine dostave svoje prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina. Prijedlozi i mišljenja na Nacrt prijedloga Odluke o autotaksi prijevozu osoba na području Grada Knina mogu se dostaviti putem priloženog obrasca na e-mail adresu: anka.matic@knin.hr ili putem pošte na adresu: Grad Knin, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne [...]
Poziv na uvodno predavanje za Program za gospodarenje šumama šumoposjednika  „Kninske šume“
Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, u suradnji s izvođačem radova Lipov Gaj d.o.o. organizira uvodno predavanje za Program gospodarenja šumama šumoposjednika za gospodarsku jedinicu: „Kninske šume“ . Gospodarska jedinica obuhvaća katastarske općine: Biskupija, Cetina, Civljane, Kijevo, Knin, Kninsko polje, Orlić, Polača, Riđane, Ramljane, Turić, Uzdolje, Vrbnik i  Zvjerinjac Pozivaju se svi šumoposjednici, predstavnici javnih institucija i ostali građani da svojim prijedlozima, primjedbama i sugestijama  sudjeluju u izradi Programa. Predavanje će se održati 07.11.2018. u općinskoj vijećnici općine Biskupija na adresi: Trg Ivana Meštrovića  2,Orlić.   Predavači: Ivan Mahnić dipl.ing.šumarstva (Lipov Gaj d.o.o.) Ksenija Franulović dipl.ing.šumarstva (HPŠSS)
Privremeno zatvaranje prometa na dijelu Vukovarske ulice
Zbog izvođenja radova na kanalizacijskoj mreži u Vukovarskoj ulici, od ponedjeljka 12.11.2018. za sav promet biti će zatvoren dio ulice od križanja s Tomislavovom ulicom do parkirališta iza Nove tržnice. Očekivano trajanje radova je 20 dana. Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati zaobilazno Matijaševom ulicom. Molimo građane za razumijevanje.  
Reciklažno dvorište Knin – edukativne radionice
U sklopu projekta izgradnje reciklažnog dvorišta Knin 25.10.2018. održana je prva u nizu edukativna radionica o razvrstavanju otpada za djecu i mlade koju je provela ekološka udruga „Krka“ Knin. Radionica je održana u dječjem vrtiću „Cvrčak“ Knin. Projekt provodi Grad Knin, a projekt u iznosu od 1.690.788,97 kn sufinancira Europska unija bespovratnim sredstvima iz Kohezijskog fonda. U sljedeća dva mjeseca edukativne radionice će se održati u svim osnovnim i srednjim školama u gradu Kninu. U sklopu radionica bit će podijeljene bojanke i brošure o razvrstavanju otpada i uslugama reciklažnog dvorišta Knin.
Završeni radovi na uređenju/asfaltiranju Katićeve ulice u Kninu
Gradu Kninu su temeljem prijave na natječaj Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU odobrena sredstva za uređenje Katićeve ulice u visini od 200.000 kn. Uz prethodno navedeno, radove na uređenju ulicu sufinancirala je i JU NP Krka iznosom od 150.000 kn. Grad Knin je izradio projektnu dokumentaciju, proveo postupak nabave i ugovorio izvođenje radova i usluge stručnog nadzora. Obzirom da se zahvat odvija u zaštićenom području ekološke mreže, od Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko–kninske županije ishođeno je dopuštenje za radove. Radove je izvela tvrtka „Ceste Šibenik” d.o.o. iz Šibenika, a usluge stručnog nadzora tvrtka “Kulić-inženjerski biro” [...]
Najava 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina
Na temelju članka 92. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina, sazivam  15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Knina za dan 30. listopada 2018. godine (utorak) s  početkom  u 15,30 sati u Gradskoj vijećnici u Kninu Za sjednicu predlažem sljedeći:   D N E V N I     R E D   Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o visini zakupnine za poslovne prostore Grada Knina (Izvjestiteljica: Kristina Perić, zamjenica gradonačelnika Grada Knina) Prijedlog Odluke o prihvaćanju 2. Ad hoc izmjene Intervencijskog plana Grada Knina (Izvjestitelj: Marijo Ćaćić, zamjenik gradonačelnika Grada Knina) Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada [...]
POZIV NA SUDJELOVANJE U RADIONICI  ‘Protiv diskriminacije na lokalnoj razini’ Gradske strategije i ljudska prava
Kuća ljudskih prava Zagreb, Europska antirasistička mreža i Inicijativa mladih za ljudska prava pozivaju predstavnike/ce udruga civilnog društva, aktiviste/ice, studente/ice, članove/ice savjeta mladih i ostale zainteresirane građane/ke Grada Knina i okolice da nam se pridruže na radionici ‘Protiv diskriminacije na lokalnoj razini’. Radionica će se održati u utorak, 30. listopada u prostorijama Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu, Kralja Petra Krešimira IV 30, u vremenu od 15:00 do 18:00 sati. Sudionici/e radionice imat će priliku saznati više o suzbijanju diskriminacije i zaštiti ljudskih prava kao i metodama i tehnikama zagovaranja te će im se pružiti mogućnost da zajedno i u suradnji [...]
Prijava komunalnog nereda

Arhiva