Dan: 16. travnja 2019.

Home / 2019 / travanj / 16 (Utorak)
Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kninu
Objava

Pravovaljana lista kandidata za izbor članova vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Kninu

Na osnovi članka 18. stavke 1. i 2., članka 20. stavke 1.,2, i 4. te članka 41. točke 4. Zakona o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 25/19), Gradsko izborno povjerenstvo Grada KNINA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SRPSKO NARODNO VIJEĆE – NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ, utvrdilo je,...