Dan: 4. travnja 2019.

Home / 2019 / travanj / 04 (Četvrtak)
Dnevni red za 22. sjedicu Gradskog vijeća Grada Knina
Objava

Dnevni red za 22. sjedicu Gradskog vijeća Grada Knina

GRADSKO VIJEĆE KLASA: 021-05/19-01/6 URBROJ: 2182/10-01-19-1 Knin, 3. travnja 2019. godine   VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA    GRADA  KNINA Na temelju čl. 91. st. 1. i čl. 92. st. 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09, 7/10, 8/10, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 5/18), sazivam 22....