Grad Knin
Dobrodošli na službene internet stranice Grada Knina   

 

 
 
radno vrijeme
 
proračun
radno vrijeme
spacer
 
 
Franjevaèki samostan sv. Ante Knin
Šibenska biskupija
 


RSS Knin
NOVOSTI

 
Predstavljanje nove knjige Ante Nadomira Tadića Šutre

Klikni na sliku za uvećanu verziju U utorak, 21. listopada u 19.30 sati u svečanoj dvorani Veleučilišta Marka Marulića u Kninu održat će se predstavljanje nove knjige pjesama kninskog pjesnika Ante Nadomira Tadića Šutre „Luč Hrvata“. Luč Hrvata deseta je zbirka Šutrinih pjesama koju nam pjesnik daruje u povodu 35 godina stvaralaštva.
Organizator predstavljanja knjige je Narodna knjižnica Knin.
Pozivamo Vas da svojom nazočnošću uveličate ovaj kulturni susret.

opširnije...

Ispravak dijela Javnog natječaja

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine“ broj 125/11), članka 11. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14 i 6/14), Zaključka Gradonačelnice o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA:­ 372-01/14-01/30, URBROJ:2182/10-02-14-3 od dana 15. listopada 2014. godine, Zaključka  Gradonačelnice KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-14-1 od 11. srpnja 2014. godine i članka 45. stavka 6. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst ), Gradonačelnica Grada Knina, donosi

ISPRAVAK DIJELA JAVNOG NATJEČAJA
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN

opširnije...

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora za djelatnosti od posebnog interesa za Grad Knin

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine“ broj 125/11), članka 11. stavak 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14 i 6/14), Zaključka Gradonačelnice o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA:­ 372-01/14-01/30, URBROJ:2182/10-02-14-3 od dana 15. listopada 2014. godine, Zaključka  Gradonačelnice KLASA: 372-01/14-01/22, URBROJ: 2182/10-02-14-1 od 11. srpnja 2014. godine i članka 45. stavka 5. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst ), Gradonačelnica Grada Knina, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA ZA DJELATNOSTI OD POSEBNOG INTERESA ZA GRAD KNIN

Tekst natječaja nalazi se u privitku.

opširnije...

Javni poziv

Gradonačelnica Grada Knina na temelju članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 10/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst), dana 13. listopada 2014. godine, objavljuje 

JAVNI POZIV
za prijavu manifestacija u svrhu oformljivanja jedinstvenog „KALENDARA DOGAĐANJA“ na području Grada Knina za 2015. godinu

opširnije...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša, dana 14. listopada 2014. godine, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

opširnije...

Položeni vijenci u povodu Dana neovisnosti

Klikni na sliku za uvećanu verziju U povodu Dana neovisnosti izaslanstvo Grada Knina predvođeno gradonačelnicom Josipom Rimac, predstavnici Koordinacije braniteljskih udruga, vojske , policije i vatrogasaca, položili su vijence i zapalili svijeće kod spomenika hrvatske pobjede “Oluja 95″.

opširnije...

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Knina

Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Knina

opširnije...

Ponovna javna rasprava o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Knina

Na temelju članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (“Narodne novine” br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje

PONOVNU JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu ciljanih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Knina

opširnije...

Javni poziv korisnicima pomoći za troškove ogrjeva

Klikni na sliku za uvećanu verziju Novim Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 157/13.), pravo na troškove ogrjeva, u iznosu od 950,00 kuna, ostvaruju isključivo korisnici zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

opširnije...

Obavijest i upute kandidatima uz javni natječaj za imenovanje pročelnika

1.      Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša
- 1 izvršitelj – m/ž,  na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Javni natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, oglasnoj ploči gradske uprave Grada Knina i na službenoj internet stranici Grada Knina.

opširnije...

Najava 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Knina

Klikni na sliku za uvećanu verziju 12. Sjednica Gradskog vijeća Grada Knina održat će se dana 29. rujna 2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 10:00 sati. Dnevni red sjednice prilaže se u nastavku vijesti.

opširnije...

Javni natječaj

Na temelju članka 7. stavak 1. Odluke o davanju u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti („Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ broj 11/03 i 10/09) i Zaključka Gradonačelnice o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne gradske površine KLASA: 350-01/14-01/12, URBROJ: 2182/10-02-14-3 od dana 23. rujna  2014., Gradonačelnica Grada Knina raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup i na korištenje javnih površina i neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Knina za postavljanje kioska, pokretnih naprava i obavljanja sličnih djelatnosti

opširnije...

Javni natječaj

Gradonačelnica Grada Knina, na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11– u nastavku teksta ZSN), članka 28. Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 11/13 – dalje: Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Knina), sukladno članku 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst), dana 24. rujna 2014. godine,  raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

opširnije...

Javni natječaj za dodjelu sportskih stipendija sportašima Grada Knina za akademsku godinu 2013./2014.

Gradonačelnica Grada Knina na temelju članka 10. Pravilnika o dodjeli sportskih stipendija sportašima Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije“ br. 5/14), Zaključka KLASA: 604-02/14-01/5, URBROJ: 2182/10-02-14-2 od dana 23. rujna 2014. godine i članka 45. stavka 6. točke 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko - kninske županije“ br. 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst), dana 23. rujna 2014. godine raspisuje

JAVNI  NATJEČAJ
za dodjelu sportskih stipendija sportašima Grada Knina za akademsku  godinu 2013./2014.

opširnije...

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 20. i članka 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika upravnih tijela Grada Knina, dana 22. rujna 2014. godine, objavljuje

POZIV
NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

opširnije...

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora ("Narodne novine“broj 125/11), članka 5. stavak 1. točke 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 4/12, 2/14 i 6/14), Zaključka Gradonačelnice o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA:­ 372-01/14-01/26, URBROJ:2182/10-02-14-3 od dana 18. rujna 2014. godine i članka 45. stavka 5. točke 21. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13- pročišćeni tekst ), Gradonačelnica Grada Knina, raspisuje

JAVNI NATJČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH  PROSTORA

Tekst natječaja nalazi se u privitku.

opširnije...

Javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje od 2014. do 2017.

Na temelju članka 22. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine br. 94/13), članka 14. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine br. 64/08), Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje
JAVNI  UVID
u Prijedlog Izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje od 2014. do 2017.

opširnije...

Poziv na Natječaj za Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, predškolskom odgoju, športu, te udruga građana Grada Knina u 2015. godinu

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 , 36/09, 150/11, 144/12 te 19/13),  članka 1., 9.a  i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (''Narodne novine'', br. 47/90,  27/93 i 38/09), članka 20. i 21.  Zakona o  tehničkoj kulturi (''Narodne novine'' br. 76/93, 11/94 i 38/09), članka 2. i 49.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (''Narodne novine'', br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 23. Zakona o udrugama (''Narodne novine'', br. 70/97, 20/00,  88/01, 11/02 te 74/14 – pročišćeni tekst) i članka 74. Zakona o sportu (''Narodne novine'', br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,  86/12, te 94/13.), i Zaključka gradonačelnice  Grada  Knina od  9. rujna. 2014.   godine ;  KLASA: 610-01/14-01/1, URBROJ: 2181/10-02-13-1, Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti  Grada Knina,   dana 15. rujna  2014.  godine objavljuje  

POZIV
na  Natječaj  za Program javnih potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, predškolskom odgoju, športu, te udruga građana Grada Knina u 2015. godinu

opširnije...

Zvonimirovi strijelci uspješni na Prvenstvu Hrvatske za veterane

Klikni na sliku za uvećanu verziju Na Prvenstvu Hrvatske u streljaštvu u kategoriji veterana, održanom u Zagrebu, članovi kluba „Zvonimirovi strijelci“ osvojili su dvije medalje u pojedinačnoj konkurenciji:
ZORAN MARIĆ - 1. mjesto /zlatna medalja u disciplini malokalibarska puška ležeći 20 hitaca – veterani B i KREŠIMIR HRGIĆ – 2. mjesto/srebrna medalja u disciplini pištolj/revolver VK 15+15 hitaca - veterani C.
Čestitke članovi kluba „Zvonimirovi strijelci“na osvojenim medaljama.

opširnije...

Poziv na proslavu blagdana Uzvišenja svetog Križa

Klikni na sliku za uvećanu verziju Koordinacija braniteljskih udruga hrvatskog kraljevskog Grada Knina poziva Vas na proslavu blagdana Uzvišenja svetog Križa dana 14. rujna 2014. g. s početkom u 16,00 sati na brdu Gradina (kraj slapa Krčić). Procesija će krenuti u 16,00 sati od prve postaje Križnog puta u podnožju brda Gradina prema vrhu brda gdje se nalazi veliki križ postavljen kao spomen na sve hrvatske žrtve od Dubrovnika do Vukovara. Prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman rekao je „Oluja je završetak hrvatskog povijesnog križnog puta“.

Poziv se nalazi u privitku. 

opširnije...

TransDinara 2014

Klikni na sliku za uvećanu verziju Kninska Tvrđava je bila zadnja etapa u međunarodnoj brdsko-biciklističkoj utrci koja se održala u nedjelju. Organizatori projekta TransDinara 2014 maratona su BK Timun iz Splita i namjera im je bila povezati planine Kamešnicu i Dinaru, pa je tako utrka počela u Trilju, a završila u Kninu.

opširnije...

Okrugli stol Sindikata prometnih vlakova

Klikni na sliku za uvećanu verziju Sindikat prometnika vlakova Hrvatske organizira sutra (utorak) u 10 sati na Veleučilištu Marka Marulića Okrugli stol pod nazivom „Razvoj srednjodalmatinskih luka u funkciji razvoja i stabilnosti u regiji i funkciji razvoja međugranične suradnja RH i BiH“. Nakon okruglog stola, u 12.30 sati predviđena je i konferencija za medije.

opširnije...

ODLUKA o poništenju dijela javnog natječaja za imenovanje pročelnika

Gradonačelnica Grada Knina na temelju članka 24. stavka 5. i 6. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11– u nastavku teksta ZSN), sukladno članku 45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst), dana 1. rujna 2014. godine,  donosi


opširnije...

Izložba fotografija Damira Hoyke

Klikni na sliku za uvećanu verziju Izložba fotografija pod nazivom FLORA fotografa Damira Hoyke otvara se u utorak,  2. rujna 2014. godine u Galeriji Kninskog muzeja na Kninskoj tvrđavi  u 19.00 sati.

opširnije...

Festival ruralne kulture FRK 9

Klikni na sliku za uvećanu verziju Deveti po redu Festival ruralne kulture FRK 9 održati će se u subotu, 30. kolovoza u organizaciji kninske Ekološke udruge Krka ispred Ekološko informativnog centra na Krki. Festival započinje u 10 sati ujutro, a završava u 20 sati kulturnim programom u kojem nastupa Jurica Jelić.
Tijekom cijelog dana organizatori su pripremili niz aktivnosti kao što su ekološke radionice za djecu, sajam seoskih proizvoda, radionice, vožnje biciklom, safari spust kajakom, kanuom i raft čamcem na Krki, jahanje konja i magaraca.

Program festivala se nalazi u privitku.

opširnije...

Izložba slika Nataše Knežević

Klikni na sliku za uvećanu verziju Večeras u 19 sati u prostoru Turističke zajednice grada Knina bit će otvorena izložba slika slikarice Nataše Knežević. Posjetitelji će imati priliku vidjeti dvadesetak izloženih slika nadrealnog stila u tehnici tempere i tuša. Uz slike bit će izloženi razni suveniri oslikani motivima našeg kraja kao i drugi zanimljivi predmeti.
Izložba, koju organizira kninska Turistička zajednica, trajat će sedam dana.

opširnije...

POZIV: Upisi na besplatne edukacije

Klikni na sliku za uvećanu verziju Ako ste nezaposleni duže od godinu dana i zainteresirani za besplatnu edukaciju, koja je siguran put do Vašeg bržeg zaposlenja, javite se na Pučko otvoreno učilište Knin na kontakt telefone: 022/ 662 400 ili mobitel: 097/ 613 01 41 ili osobno na adresu:

Pučkog otvorenog učilišta Knin
IV. Gardijske brigade bb
22 300 Knin

opširnije...

U četvrtak na tvrđavi započinje Međunarodni festival mikrotonalne glazbe

Klikni na sliku za uvećanu verziju Na kninskoj tvrđavi u četvrtak u organizaciji kninskog glazbenika Jurice Jelića započinje prvi “MicroFest Knin”, Međunarodni festival mikrotonalne glazbe na kojem će nastupiti mikrotonalni glazbenici iz SAD-a, Njemačke, Nizozemske, Turske, Kosova, BiH i Hrvatske.

opširnije...

Aukcijom slika do utorka, 5. kolovoza prikupljeno pola milijuna kuna za dovršetak izgradnje nove crkve

Klikni na sliku za uvećanu verziju Do utorka, 5. kolovoza u 19 sati donatorskom aukcijom slika u svrhu dovršetka izgradnje crkve Gospe Velikog Hrvatskog Krsnog Zavjeta u Kninu prikupljeno je 500 tisuća kuna, izvijestila je kninska gradonačelnica Josipa Rimac.

opširnije...

Predavanje dr. Ante Nazora: Neki mediji ne razumiju uzroke Domovinskog rata

Klikni na sliku za uvećanu verziju Mediji i činjenice o Domovinskom ratu naziv je predavanja koje je u ponedjeljak na kninskom Veleučilištu održao dr. Ante Nazor, povjesničar i hrvatski branitelj te ravnatelj Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra Domovinskog rata.
Nazor je u svom predavanju dao naglasak na, kako je rekao, nerazumijevanju uzroka Domovinskog rata od strane nekih hrvatskih novinara.

opširnije...

 
 
Pregled arhive vijesti (od siječnja 2010 do danas)  

 

Arhiva starih vijesti (2005.-2009.)

 
Pretraga arhive:
u kategoriji
 
Aktualno
happy knin
Koncesije
3D animacija Kninske tvrđave
pristup informacijama
happy knin
analiza

Hvala svima koji su novčanim dotacijama pomogli izgradnju spomenika
HRVATSKE POBJEDE OLUJA '95
portal
investicije
natječaji
gospodarenje otpadom
POSLOVNI VODIČ GRADA KNINA
1,1 MB
A BUSINESS GUIDE TO
THE CITY OF KNIN

1,1 MB
 
 

PONOVNA JAVNA RASPRAVA

o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja grada Knina
JAVNA RASPRAVA o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Knina
PDF dokument - 178 KB

 
Na vrh E-mail webmaster Ispis stranice
©2004 - 2014 Grad Knin. Sva prava pridržana. Dizajn i održavanje RUBICON. Uvjeti korištenja.